AktualnościSkorzystaj z ulgi internetowej i rozlicz e-faktury INEA

data: 17-03-2010

Już blisko 70 tys. Abonentów INEA wyraziło zgodę na otrzymywanie elektronicznych faktur, tzw. e-faktur przy zawieraniu Umowy z INEA. Przypominamy, iż Abonenci otrzymujący e-faktury wystawiane przez INEA S.A. mogą bezpiecznie korzystać z ulgi internetowej w podatku dochodowym od osób fizycznych. Niezbędne jest jednak stosowanie się do następujących zasad.

Faktury w wersji elektronicznej (tzw. e-faktury) wystawiane przez spółkę INEA są zgodne z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur. Tym samym, e-faktury wystawiane przez INEA uprawniają do korzystania z ulgi internetowej w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Aby skorzystać z ulgi internetowej w podatku dochodowym należy stosować się do poniższych zasad:

  1. Należy pobrać e-faktury z elektronicznego Biura Obsługi Abonenta INEA (eboa.inea.pl). Pobranie faktury oznacza zapisanie faktury w postaci elektronicznej jako pliku PDF. Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy przechowywać e-faktury w tym formacie, gdyż w tej postaci zostały one wystawione przez Operatora na podstawie obowiązującej Umowy. Oznacza to, iż INEA nie może przesłać wydruku e-faktur w postaci papierowej, ponieważ będzie to niezgodne z obowiązującą Umową. Ponadto, e-faktury w postaci wydrukowanej, bez certyfikowanego podpisu elektronicznego, nie będą stanowiły podstawy do skorzystania z ulgi internetowej.
  2. Do każdej e-faktury należy pobrać i zapisać cyfrowy podpis elektroniczny, znajdujący się przy każdej e-fakturze w serwisie eboa.inea.pl. Cyfrowy, kwalifikowany podpis elektroniczny gwarantuje autentyczność pochodzenia faktury elektronicznej, dlatego jest niezbędnym elementem e-faktury.
  3. Zarówno wszystkie e-faktury, jak i przypisane im cyfrowe podpisy elektroniczne należy zapisać na nośnik elektroniczny (np. płyta CD). Stanowią one komplet i są podstawą do skorzystania z ulgi internetowej.
  4. Bezpieczny certyfikowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.3), można zweryfikować za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W celu weryfikacji podpisu elektronicznego można pobrać np. aplikację Szafir, udostępnianą przez Krajową Izbę rozliczeniową lub w eboa.inea.pl.