Przelew w banku/wpłata gotówkowa

Opłaty abonamentowe możesz uregulować przelewem ze swojego rachunku bankowego, a także w placówce bankowej, na poczcie lub w innym punkcie kasowym. Pamiętaj, że zostanie Ci naliczona prowizja za opłacenie rachunku.

Poza bieżącą kwotą należności wszystkie dane niezbędne do opłacenia rachunku znajdziesz na druku polecenia przelewu, który dołączany jest do faktury oraz dostępny jest jako załącznik do e-faktury. Jeśli nie otrzymujesz faktur drukowanych bądź elektronicznych, oznacza to, że przesyłamy do Ciebie druki polecenia przelewu dwa razy do roku. Na otrzymanych od nas drukach przelewu musisz jedynie samodzielnie wypełnić bieżącą opłatę, zgodnie z aktualnie obowiązującymi cennikami.

Korzystając z druków innych niż dostarczone przez INEA, sprawdź, czy zawierają one wszystkie niezbędne informacje do właściwego zaksięgowania płatności, a w szczególności Twój indywidualny numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat w standardzie NRB. Numer ten składa się z 26 cyfr, dzięki którym możemy przypisać płatność do Abonenta.