Co to jest zapora?

Zapora chroni komputer, zezwalając na bezpieczny, a blokując niebezpieczny ruch internetowy. Zwykle zapora zezwala na cały ruch sieciowy wychodzący z komputera do Internetu, ale blokuje cały ruch z Internetu do komputera, chyba że użytkownik określi inaczej. Blokowanie ruchu przychodzącego chroni komputer przed złośliwym oprogramowaniem, takim jak robaki, i uniemożliwia intruzom uzyskanie dostępu do komputera. Zależnie od ustawień alertowania mogą być wyświetlane okna podręczne alertów zapory dotyczące czynności zapory. Komputer jest chroniony za pomocą predefiniowanych ustawień zapory. Zwykle nie trzeba ich zmieniać. Zmiana ustawień może być konieczna w przypadku używania bardzo rygorystycznego profilu zapory lub dodania własnych usług albo reguł zapory.

UWAGA:
Zapory nie należy wyłączać. Wyłączenie zapory powoduje narażenie komputera na wszystkie ataki sieciowe. Jeśli program przestanie działać, bo nie może nawiązać połączenia z Internetem, to zamiast wyłączać zaporę należy zmienić reguły zapory lub ustawienia kontroli aplikacji.