Czy chcąc korzystać z usługi Internetu mobilnego w INEA konieczny jest zakup modemu od INEA?

Zakup modemu mobilnego od INEA nie jest wymagany. Klient może podpisać umowę świadczenia usługi Internetu mobilnego i nie kupować modemu mobilnego od INEA. Klient może korzystać z Internetu mobilnego INEA korzystając z własnego urządzenia pod warunkiem, że nie posiada oni blokady SIM-Lock. W przypadku, gdy urządzenie nie ma blokady SIM-Lock należy skonfigurować ustawienia profilu połączenia dla INEA wpisując poniższe parametry:

Nazwa użytkownika: brak
Hasło: brak
APN: internet