Co to jest eBOA?

Elektroniczne Biuro Obsługi Abonenta (w skrócie eBOA) jest to narzędzie w postaci strony internetowej udostępnione Abonentom Inea, które umożliwia m.in. zarządzanie usługą Internetu. Umożliwia m.in. uruchomienie lub wymianę adresów fizycznych komputerów, odczytanie indywidualnego numeru konta, na który powinien być wpłacany Abonament, wydruk faktur czy w niedalekiej przyszłości, zmianę parametrów świadczonej usługi. Adres eBOA to https://eboa.inea.pl/. Do zalogowania się do eBOA konieczne jest podanie numeru IDK Klienta oraz hasła dostępu do kanału eBOA.