Search
Obsługa Pomoc
Dla prasy

Dziennikarzy oraz przedstawicieli mediów prosimy o kontakt mailowy: [email protected]

INEA to dostawca Internetu światłowodowego, telewizji, telefonii oraz usług profesjonalnych dla biznesu i data center. Obecna jest w segmencie klientów indywidualnych, firm, jednostek samorządowych, szkół i instytucji. Według rankingu Speedtest.pl za lata 2017-2021 INEA to dostawca najszybszego Internetu w Polsce.

Z usług INEA korzysta obecnie ponad 300 000 klientów indywidualnych oraz prawie 3000 szkół.


3 lipca 2014

INEA dalej na Winogradach

PSM Winogrady zapowiedziało przywrócenie dostępu do usług INEA na administrowanych przez siebie osiedlach. Został on bezprawnie odcięty przez spółdzielnię 1 lipca br. Dostęp do usług straciło wówczas blisko 4 tys. gospodarstw domowych. Aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości, INEA planuje wybudować swoją własną sieć na obszarze PSM Winogrady i świadczyć pełen zakres usług.

Wbrew decyzji Prezesa UKE z dnia 27 czerwca 2014 roku o przedłużeniu umów pomiędzy INEA a PSM Winogrady, w dniu 1 lipca br. Zarząd spółdzielni odciął blisko 4 tys. Abonentów INEA i jednocześnie członków swojej spółdzielni od dostępu do usługi Internetu i telefonii świadczonej przez operatora. Zaistniała sytuacja spowodowała, że Prezes UKE jako organ, który stoi na straży przestrzegania praw abonentów, podjął decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej na Spółdzielnię za niewykonywanie przedmiotowej decyzji. W dniu 3 lipca br. PSM Winogrady oficjalnie poinformowało INEA o przywróceniu możliwości technicznych świadczenia usług

- Jesteśmy zadowoleni, iż PSM Winogrady mimo że z dużym opóźnieniem, ale poinformowało o wypełnieniu decyzji Prezesa UKE. Spółdzielnia nie stoi ponad prawem i przede wszystkim powinna mieć na względzie dobro swoich członków. Niestety podjęte przez nią działania spowodowały, że członkowie spółdzielni i nasi Abonenci stracili dostęp do usług. Zaistniała sytuacja cały czas nas szokuje. Tylko ogromny wysiłek finansowy i techniczny umożliwił nam przywrócenie usług, ale przyjęte rozwiązanie było tymczasowe i możliwe tylko dlatego, że obciążenie sieci ze względu na okres wakacyjny jest mniejsze - mówi Tomasz Zmyślny, Dyrektor Marketingu i Sprzedaży INEA.

INEA przywróciła działanie usług dla większości Abonentów z osiedli winogradzkich jeszcze 1 lipca br., jednak aż do teraz mogą oni odczuwać problemy z jakością usług.

- Wszystkie reklamacje w tym zakresie będziemy rozpatrywać indywidualnie na życzenie klientów, a w przyszłości będziemy domagać się odszkodowania za zaistniałą sytuację od spółdzielni - mówi Tomasz Zmyślny, Dyrektor Marketingu i Sprzedaży INEA.

Zgodnie z decyzją Prezesa UKE umowy pomiędzy INEA a PSM Winogrady zostały przedłużone na okres dwóch lat, czyli do 30 czerwca 2016 roku. Operator zapowiada wybudowanie w tym czasie własnej sieci.

- Zaistniała sytuacja potwierdza, iż najlepszym rozwiązaniem jest wybudowanie własnej infrastruktury na terenie PSM Winogrady. Ponadto chcielibyśmy zaoferować naszym Klientom na tym obszarze pełen zakres usług - nie tylko internet i telefonię, ale również telewizję cyfrową. Póki co spółdzielnia od lat nam to uniemożliwia, nie wydając zgody na wybudowanie własnej sieci – mówi Tomasz Zmyślny, Dyrektor Marketingu i Sprzedaży INEA.

Decyzja o przedłużeniu umów pomiędzy INEA a PSM Winogrady została doręczona INEA w dniu 27 czerwca 2014 r. i od tej daty wywołuje skutki prawne. Zgodnie z jednolitym orzecznictwem doręczenie przynajmniej jednej ze stron postępowania powoduje, że decyzja weszła do obrotu prawnego. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. Nie wypełnienie obowiązków z niej wynikających podlega karze pieniężnej w wysokości do 3% przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Ponadto, Prezes UKE może nałożyć na kierującego przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym, w szczególności osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, karę pieniężną w wysokości do 300% jego miesięcznego wynagrodzenia.

Na osiedlach administrowanych przez PSM Winogrady INEA korzysta z infrastruktury spółdzielni na mocy podpisanych umów. Umowy łączące INEA i PSM Winogrady zawarte były na czas określony, dlatego INEA od lat była zainteresowana ich przedłużeniem, jednak spółdzielnia kategorycznie odmawiała. Sprawa trafiła do UKE. W maju 2014 roku Prezes UKE przygotował projekt decyzji przedłużającej okres obowiązywania umów zawartych pomiędzy INEA a PSM Winogrady o dwa lata - do 30 czerwca 2016 roku. W toku konsultacji pozytywną opinię na temat udostępnienia mieszkańcom spółdzielni sygnału od wielu operatorów wyraził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Przeczytaj także

  • 17 listopada 2023

    Historyczny i przełomowy moment – INEA marką ogólnopolską

    Od dawna zapowiadane plany INEA stały się rzeczywistością. Spółka odniosła sukces poprzez konsekwentne realizowanie strategii świadczenia usług na sieciach operatorów otwartych sieci światłowodowych. Za sprawą współpracy ze Światłowód Inwestycje dotarła do kolejnych 1,5 mln gospodarstw domowych oraz klientów biznesowych i instytucjonalnych, to zdecydowanie przełomowy moment, w którym INEA stała się ogólnopolskim dostawcą usług telekomunikacyjnych.
  • 12 września 2023

    YOUTUBER KAROL „BLOWEK” GĄZWA W NOWEJ KAMPANII INEA MOŻNA #INEACZEJ

    INEA wystartowała z nową kampanią reklamową MOŻNA #INEACZEJ. Oprócz szybkiego, światłowodowego Internetu i nowoczesnej telewizji HIWAY 4K INEA oferuje atrakcyjną telefonię mobilną w cenie od 14,90 zł.
Chat