Obsługa
Dla prasy
Dziennikarzy oraz przedstawicieli mediów prosimy o kontakt mailowy: [email protected]

INEA jest liderem w budowie i zarządzaniu nowoczesną, otwartą infrastrukturą światłowodową typu FTTH (ang. Fiber-To-The-Home, światłowód do domu) w Polsce, który pod marką Fiberhost świadczy usługi hurtowe dla lokalnych i ogólnopolskich dostawców telekomunikacyjnych. Dzięki temu mieszkańcy znajdujący się w zasięgu otwartej sieci światłowodowej Fiberhost, mogą korzystać z szerokiej oferty usług internetowych oraz telewizyjnych. Spółka jest także laureatem wielu nagród, w tym, jako jedyna polska firma, prestiżowej nagrody FTTH Council Europe, za działania na rzecz rozbudowy sieci dostępowych w technologii FTTH.

INEA to także dostawca Internetu światłowodowego, telewizji, telefonii oraz usług profesjonalnych dla biznesu i data center. Obecna jest w segmencie klientów indywidualnych, firm, jednostek samorządowych, szkół i instytucji. Według rankingu głównego Speedtest.pl za lata 2017-2020 INEA to dostawca najszybszego Internetu w Polsce.


3 lipca 2014

INEA dalej na Winogradach

PSM Winogrady zapowiedziało przywrócenie dostępu do usług INEA na administrowanych przez siebie osiedlach. Został on bezprawnie odcięty przez spółdzielnię 1 lipca br. Dostęp do usług straciło wówczas blisko 4 tys. gospodarstw domowych. Aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości, INEA planuje wybudować swoją własną sieć na obszarze PSM Winogrady i świadczyć pełen zakres usług.

Wbrew decyzji Prezesa UKE z dnia 27 czerwca 2014 roku o przedłużeniu umów pomiędzy INEA a PSM Winogrady, w dniu 1 lipca br. Zarząd spółdzielni odciął blisko 4 tys. Abonentów INEA i jednocześnie członków swojej spółdzielni od dostępu do usługi Internetu i telefonii świadczonej przez operatora. Zaistniała sytuacja spowodowała, że Prezes UKE jako organ, który stoi na straży przestrzegania praw abonentów, podjął decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej na Spółdzielnię za niewykonywanie przedmiotowej decyzji. W dniu 3 lipca br. PSM Winogrady oficjalnie poinformowało INEA o przywróceniu możliwości technicznych świadczenia usług

- Jesteśmy zadowoleni, iż PSM Winogrady mimo że z dużym opóźnieniem, ale poinformowało o wypełnieniu decyzji Prezesa UKE. Spółdzielnia nie stoi ponad prawem i przede wszystkim powinna mieć na względzie dobro swoich członków. Niestety podjęte przez nią działania spowodowały, że członkowie spółdzielni i nasi Abonenci stracili dostęp do usług. Zaistniała sytuacja cały czas nas szokuje. Tylko ogromny wysiłek finansowy i techniczny umożliwił nam przywrócenie usług, ale przyjęte rozwiązanie było tymczasowe i możliwe tylko dlatego, że obciążenie sieci ze względu na okres wakacyjny jest mniejsze - mówi Tomasz Zmyślny, Dyrektor Marketingu i Sprzedaży INEA.

INEA przywróciła działanie usług dla większości Abonentów z osiedli winogradzkich jeszcze 1 lipca br., jednak aż do teraz mogą oni odczuwać problemy z jakością usług.

- Wszystkie reklamacje w tym zakresie będziemy rozpatrywać indywidualnie na życzenie klientów, a w przyszłości będziemy domagać się odszkodowania za zaistniałą sytuację od spółdzielni - mówi Tomasz Zmyślny, Dyrektor Marketingu i Sprzedaży INEA.

Zgodnie z decyzją Prezesa UKE umowy pomiędzy INEA a PSM Winogrady zostały przedłużone na okres dwóch lat, czyli do 30 czerwca 2016 roku. Operator zapowiada wybudowanie w tym czasie własnej sieci.

- Zaistniała sytuacja potwierdza, iż najlepszym rozwiązaniem jest wybudowanie własnej infrastruktury na terenie PSM Winogrady. Ponadto chcielibyśmy zaoferować naszym Klientom na tym obszarze pełen zakres usług - nie tylko internet i telefonię, ale również telewizję cyfrową. Póki co spółdzielnia od lat nam to uniemożliwia, nie wydając zgody na wybudowanie własnej sieci – mówi Tomasz Zmyślny, Dyrektor Marketingu i Sprzedaży INEA.

Decyzja o przedłużeniu umów pomiędzy INEA a PSM Winogrady została doręczona INEA w dniu 27 czerwca 2014 r. i od tej daty wywołuje skutki prawne. Zgodnie z jednolitym orzecznictwem doręczenie przynajmniej jednej ze stron postępowania powoduje, że decyzja weszła do obrotu prawnego. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. Nie wypełnienie obowiązków z niej wynikających podlega karze pieniężnej w wysokości do 3% przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Ponadto, Prezes UKE może nałożyć na kierującego przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym, w szczególności osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, karę pieniężną w wysokości do 300% jego miesięcznego wynagrodzenia.

Na osiedlach administrowanych przez PSM Winogrady INEA korzysta z infrastruktury spółdzielni na mocy podpisanych umów. Umowy łączące INEA i PSM Winogrady zawarte były na czas określony, dlatego INEA od lat była zainteresowana ich przedłużeniem, jednak spółdzielnia kategorycznie odmawiała. Sprawa trafiła do UKE. W maju 2014 roku Prezes UKE przygotował projekt decyzji przedłużającej okres obowiązywania umów zawartych pomiędzy INEA a PSM Winogrady o dwa lata - do 30 czerwca 2016 roku. W toku konsultacji pozytywną opinię na temat udostępnienia mieszkańcom spółdzielni sygnału od wielu operatorów wyraził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Przeczytaj także

  • 22 stycznia 2021

    INEA DOSTAWCĄ NAJSZYBSZEGO INTERNETU W POLSCE W 2020 ROKU

    Oferta oparta o symetryczny światłowód o wysokich przepustowościach, usługi świadczone z wykorzystaniem najlepszych technologii, testowanie nowych rozwiązań we współpracy ze światowymi partnerami. INEA nie zwalnia tempa i konsekwentnie realizuje strategię „dobrzy ludzie od Internetu”. Efektem wszystkich tych działań jest czwarte z rzędu zwycięstwo w ogólnym rankingu Speedtest.pl.
  • 25 listopada 2020

    INEA TESTUJE TECHNOLOGIĘ 25G PON

    INEA, lider otwartej infrastruktury światłowodowej oraz dostawca najszybszego Internetu w Polsce, testuje nową technologię 25G PON, która będzie dostępna komercyjnie w 2021 roku. Testy wykonane zostały we współpracy z Nokią, a INEA jest pierwszym operatorem w Europie i jednym z pierwszych na świecie, który przetestował technologię dostępową najnowszej generacji.
Chat