Search
Obsługa Pomoc
Dla prasy

Dziennikarzy oraz przedstawicieli mediów prosimy o kontakt mailowy: [email protected]

INEA to dostawca Internetu światłowodowego, telewizji, telefonii oraz usług profesjonalnych dla biznesu i data center. Obecna jest w segmencie klientów indywidualnych, firm, jednostek samorządowych, szkół i instytucji. Według rankingu Speedtest.pl za lata 2017-2021 INEA to dostawca najszybszego Internetu w Polsce.

Z usług INEA korzysta obecnie ponad 300 000 klientów indywidualnych oraz prawie 3000 szkół.


25 listopada 2014

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usług

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych spółki INEA sp. z o.o.


Uprzejmie informujemy, iż z dniem 25 grudnia 2014 roku ulega zmianie Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dla Abonentów spółki INEA sp. z o.o. Wynika to z Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 827, dalej zwana Ustawą), wprowadzającej obowiązek dokonania zmian w obowiązującym Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w zakresie dotyczącym zawierania umów na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa oraz prawa odstąpienia od umowy zawartej w wymienionych trybach. Zmiany wprowadzone Ustawą objęły swoim zakresem również szereg obowiązków informacyjnych, rozszerzając dotychczasowy katalog przekazywanych informacji, tak aby Abonenci posiadali jak największą wiedzę, zarówno przed zawarciem umowy, jak i na etapie korzystania z usług telekomunikacyjnych INEA sp. z o.o.

Niniejsze zmiany będą mieć bezpośredni wpływ na kształtowanie i realizowanie szeroko pojętej polityki konsumenckiej INEA sp. z o.o.

Mając na względzie obowiązek zmiany warunków umów, który wynika z konieczności dostosowania postanowień Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych do treści Ustawy oraz realizując podstawowe prawo konsumenta do informacji o zakresie wprowadzonych zmian, poniżej przedstawiamy zakres zmian w obowiązującym Abonentów INEA sp. z o.o. Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.

Z dniem 25 grudnia 2014 roku § 5 ust. 5 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych otrzymuje następujące brzmienie:

„5. W przypadku, gdy Umowa abonencka została zawarta poza Biurem Obsługi Abonenta lub na odległość, Abonent może od niej odstąpić w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy abonenckiej, składając pisemne oświadczenie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem wskazanego terminu. Odstąpienie przez Abonenta od Umowy abonenckiej w powyższym trybie wywołuje taki skutek, jakby Umowa abonencka nie została zawarta.”

Z dniem 25 grudnia 2014 roku § 22 ust. 2 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia Umowy abonenckiej uważa się za złożone z dniem doręczenia drugiej stronie.”


Zmiany w Regulaminie Świadczenia Drogą Bezprzewodową Usług Dostępu do Sieci Internet oraz Usług Głosowych spółki INEA sp. z o.o.


Uprzejmie informujemy, iż z dniem 25 grudnia 2014 roku ulega zmianie Regulamin Świadczenia Drogą Bezprzewodową Usług Dostępu do Sieci Internet oraz Usług Głosowych dla Abonentów spółki INEA sp. z o.o. Wynika to z Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827, dalej zwana Ustawą), wprowadzającej obowiązek dokonania zmian w obowiązującym Regulaminie Świadczenia Drogą Bezprzewodową Usług Dostępu do Sieci Internet oraz Usług Głosowych w zakresie dotyczącym zawierania umów na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa oraz prawa odstąpienia od umowy zawartej w wymienionych trybach. Zmiany wprowadzone Ustawą objęły swoim zakresem również szereg obowiązków informacyjnych, rozszerzając dotychczasowy katalog przekazywanych informacji, tak aby Abonenci posiadali jak najlepszą wiedzę, zarówno przed zawarciem umowy, jak i na etapie korzystania z usług telekomunikacyjnych INEA sp. z o.o. Niniejsze zmiany będą mieć bezpośredni wpływ na kształtowanie i realizowanie szeroko pojętej polityki konsumenckiej INEA sp. z o.o.

Mając na względzie obowiązek zmiany warunków umów, który wynika z konieczności dostosowania postanowień Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych do treści Ustawy oraz realizując podstawowe prawo konsumenta do informacji o zakresie wprowadzonych zmian, poniżej przedstawiamy zakres zmian do obowiązującego Abonentów INEA sp. z o.o. Regulaminu Świadczenia Drogą Bezprzewodową Usług Dostępu do Sieci Internet oraz Usług Głosowych.

Z dniem 25 grudnia 2014 roku § 5 ust. 6 Regulaminu Świadczenia Drogą Bezprzewodową Usług Dostępu do Sieci Internet oraz Usług Głosowych spółki INEA sp. z o.o. otrzymuje następujące brzmienie:

„6. W przypadku, gdy Umowa abonencka została zawarta poza Biurem Obsługi Abonenta lub na odległość, Abonent może od niej odstąpić w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy abonenckiej, składając pisemne oświadczenie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem wskazanego terminu. Odstąpienie przez Abonenta od Umowy abonenckiej w powyższym trybie wywołuje taki skutek, jakby Umowa abonencka nie została zawarta.”

Z dniem 25 grudnia 2014 roku § 21 ust. 4 Regulaminu Świadczenia Drogą Bezprzewodową Usług Dostępu do Sieci Internet oraz Usług Głosowych spółki INEA sp. z o.o. otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia Umowy abonenckiej uważa się za złożone z dniem doręczenia przedmiotowego oświadczenia jego adresatowi.”

Przeczytaj także

  • 17 listopada 2023

    Historyczny i przełomowy moment – INEA marką ogólnopolską

    Od dawna zapowiadane plany INEA stały się rzeczywistością. Spółka odniosła sukces poprzez konsekwentne realizowanie strategii świadczenia usług na sieciach operatorów otwartych sieci światłowodowych. Za sprawą współpracy ze Światłowód Inwestycje dotarła do kolejnych 1,5 mln gospodarstw domowych oraz klientów biznesowych i instytucjonalnych, to zdecydowanie przełomowy moment, w którym INEA stała się ogólnopolskim dostawcą usług telekomunikacyjnych.
  • 12 września 2023

    YOUTUBER KAROL „BLOWEK” GĄZWA W NOWEJ KAMPANII INEA MOŻNA #INEACZEJ

    INEA wystartowała z nową kampanią reklamową MOŻNA #INEACZEJ. Oprócz szybkiego, światłowodowego Internetu i nowoczesnej telewizji HIWAY 4K INEA oferuje atrakcyjną telefonię mobilną w cenie od 14,90 zł.
Chat