Obsługa
Monitoring wizyjny

Dlaczego warto zainwestować w monitorowanie przestrzeni publicznej?

Corocznie w Polsce dokonywanych jest około 350 000 włamań, 40 000 rozbojów, z czego około 20 000 w miejscach publicznych. Niestety tendencje wskazują na stały wzrost przestępczości. Dzięki zainstalowaniu systemu monitoringu wizyjnego w odpowiednio dobranych strefach następuje radykalne zmniejszenie napadów, kradzieży czy niszczenia mienia. Istotną rolę odgrywa również fakt, iż nagranie z monitoringu możestanowić dowód w postępowaniach karnych przeciwko sprawcom wykroczeń. By powyższe korzyści były odnotowane, konieczne jest odpowiednie zaprojektowanie systemu, jego bieżąca obsługa oraz zintegrowanie systemu monitoringu ze służbami porządkowymi i ratunkowymi. Kolejnym argumentem za wdrożeniem systemu monitoringu miejskiego jest możliwość wykorzystywania go do szybkiej oceny sytuacji na ulicach, skrzyżowaniach, co znacznie ułatwia kierowanie ruchem a w przypadku dużych miast i odpowiednie reagowanie służb, w szczególności gdy dostępne są systemy realizujące funkcje inteligentnej analizy obrazu, alarmowania i generowania statystyk

Największym zagrożeniem, na jakie należy zwrócić uwagę, jest nieprawidłowe wykorzystywanie systemów monitoringu. Do najczęściej formułowanych zarzutów należy ustawianie kamertylko w celach pobierania opłat za nieprawidłowe parkowanievoraz wykorzystywanie monitoringu do podglądania mieszkańców. Ważnym, ale często lekceważonym problem jest prowadzenie obserwacji przez osoby źle przeszkolone, które mogą bez ograniczeń dysponować obrazami, czyli zatrzymywać, cofać, odtwarzać, archiwizować lub też drukować stop-klatki bez pozostawienia śladu w systemie.

Wdrożenie systemu monitoringu miejskiego – jak zrobić to mądrze?

Podstawowym pytaniem na jakie należy odpowiedzieć, projektując system monitoringu, jest określenie, przy współpracy z Policją i Strażą Miejską, miejsc najbardziej narażonych na zdarzenia niepożądane, wymagające zwiększonego nadzoru. Na podstawie danych, którymi dysponują służby, powinno się sporządzić mapę, stanowiącą podstawę do planu rozmieszczenia kamer. Identyfikacja miejsc podlegających szczególnemu nadzorowi wskaże również te, gdzie powinno znaleźć się stanowisko operatora systemu. Najczęściej będzie to bliskie sąsiedztwo Policji lub Straży Miejskiej, tak aby zapewniona była odpowiednia łączność i mobilność pracowników odpowiedzialnych za działanie całego systemu.

Kolejnym i dość kluczowym elementem jest zapewnienie odpowiedniej obsady do stanowiska monitorowania. Istotą dobrze działającego systemu jest bowiem odpowiednio wyszkolona, wyposażona w odpowiednie środki łączności kadra

Operator systemu monitoringu wciąż jest ogniwem posiadającym ograniczoną percepcję, stad zaleca się zastosowanie inteligentnej analizy obrazu. Stanowi ona efektywne narzędzie wspomagające operatora, pozwalając na szybsze i bardziej niezawodne wykrycie zdarzeń.

Dlaczego INEA?

W ciągu ostatnich kilku lat w ramach współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego zostało wykonanych kilka systemów monitoringu w gminach Wielkopolski. Każdą z realizacji poprzedził długotrwały proces audytu, określający faktyczne potrzeby i możliwości każdej z gmin. Kolejnym ważnym elementem współpracy między dostawcą rozwiązania jest możliwość dobrania odpowiedniej formy finansowania przedsięwzięcia. Zostały zrealizowane projekty obejmujące , systemy wieloserwerowe, składające się z dziesiątek kamer, rozbudowanych stacji operatorskich, realizujących funkcje inteligentnej analizy obrazu jak i systemy niewielkie, koncentrujące się na rejestracji , łatwości i elastyczności obsługi dla niezaawansowanego użytkownika. Każdorazowo dobór systemu wynikał z dogłębnej analizy potrzeb każdego z podmiotów.

Cel jaki stawia sobie INEA koncentruje się wokół dostarczenia kompleksowego i niezawodnego rozwiązania obejmującego, poza samym monitoringiem, łącza i systemy transmisji danych, systemy komunikacji i powiadamiania oraz integrację w ramach systemów teletechnicznych i informatycznych.

Chat