Obsługa
Szkoły są mega - Twoja może być giga

#ZMIENIAMYWIELKOPOLSKIESZKOŁY

Od ponad 20 lat wspieramy rozwój wielkopolskich szkół – wiejskich i miejskich, małych i dużych, podstawowych i wyższych. Teraz, dzięki Programowi Operacyjnemu Polska Cyfrowa oraz własnym inwestycjom wprowadzamy placówki edukacyjne w Wielkopolsce w cyfrową rewolucję. Inwestycje w sieci światłowodowe umożliwią szkołom przyłączenie się do powstającej Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), gdyż spełniają warunki techniczne niezbędne do posiadania dostępu do internetu szerokopasmowego o przepływności gwarantowanej od 100 Mb/s do 1 Gb/s. Uruchomienie OSE pozwoli na wprowadzenie nowych form kształcenia i wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, bez względu na wielkość zamieszkiwanej miejscowości.

W latach 2017-2018 INEA podłączy do nowoczesnej sieci światłowodowej blisko 1300 placówek edukacyjnych w Wielkopolsce. Deklarujemy, że przy wsparciu samorządów możemy przeprowadzić rewolucję cyfrową również w pozostałych szkołach!

Poza usługą dostępu do Internetu oferujemy usługi telefonii stacjonarnej i mobilnej, WiFi, HotSpoty, monitoring i wiele innych.

 • Innowacyjna szkoła w Pleszewie

  <small>Innowacyjna szkoła w Pleszewie</small> więcej
 • Szkoła przyszłości

  <small>Szkoła przyszłości</small> więcej

TAK INEA CYFRYZUJE WIELKOPOLSKIE SZKOŁY

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA (POPC2)

Projekty realizowane w Wielkopolsce w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC2) to ostatnie takie projekty współfinansujące budowę nowoczesnych sieci światłowodowych na terenach podmiejskich i wiejskich. Obejmują obszary, na których bez dofinansowania nie powstaną sieci światłowodowe. W ramach POPC2 INEA zobowiązała się do wybudowania blisko 160 tys. przyłączy światłowodowych, które zapewnią dostęp do szybkiego internetu dla nawet 500 tysięcy Wielkopolan, zamieszkujących teren prawie całego województwa. W ramach projektu doprowadzimy też szybki internet do 619 placówek edukacyjnych!

Budowa sieci przez INEA w ramach projektu POPC2 będzie realizowana na terenie prawie całej Wielkopolski, poza obszarem północnym. Pierwsze prace zaczną się jeszcze w tym roku. Jest możliwość, aby zasięgiem działań objąć nawet dwa razy więcej mieszkańców województwa, jednak możliwość rozszerzenia projektu realizowanego przez INEA zależy wyłącznie od decyzji samorządów.

POROZUMIENIE INEA I MINISTERSTWA CYFRYZACJI

Aż 641 placówek szkolnych w całej Wielkopolsce zostanie podłączonych do sieci szybkiego internetu jako inwestycja własna INEA. Jest to efekt porozumienia zawartego pomiędzy Ministerstwem Cyfryzacji a INEA. Uroczyste podpisanie dokumentu odbyło się 20 lutego 2017 roku w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wysokiem. INEA była pierwszym operatorem w Polsce, z którym Ministerstwo podpisało porozumienie na rzecz rozwoju cyfryzacji polskiego szkolnictwa. Podłączenia zrealizujemy z własnych środków, bez udziału budżetu państwa, jako wkład w rozwój społeczeństwa informacyjnego i walka z wykluczeniem cyfrowym.

- treść porozumienia do pobrania

UWAGA!

Do szkół zakwalifikowanych do udziału w projekcie z końcem maja br. został wysłany list przewodni Ministerstwa Cyfryzacji, treść porozumienia, list informacyjny od INEA z prośbą o informację zwrotną, czy są zainteresowane udziałem w projekcie. W przeciwnym razie INEA zaprosi do współpracy inną jednostkę.


- list Ministerstwa Cyfryzacji do pobrania

- list INEA do pobrania

CYFROWE SZKOŁY W CAŁEJ POLSCE

Połączenie wszystkich placówek oświatowych w Ogólnopolską Sieć Edukacyjną (OSE) pozwoli wprowadzić nowe formy kształcenia i wyrównać szanse edukacyjne uczniów w całej Polsce, w szczególności zamieszkujących mniejsze miejscowości i wsie. Obecnie jedynie ok. 15% jednostek jest w zasięgu sieci szerokopasmowych o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, a ponad 40% jednostek korzysta z usług o przepustowości zaledwie do 10 Mb/s.

Ta inicjatywa wpłynie na wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności zamieszkujących tereny o niskiej gęstości zaludnienia i uczących się w szkołach o małej liczbie uczniów, dla których dostęp do wiedzy i nowoczesnych technologii jest podstawowym elementem podnoszenia ich potencjału edukacyjnego.

Więcej o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej przeczytasz tutaj.


 • Internet światłowodowy dla edukacji

  <small>Internet światłowodowy dla edukacji</small> więcej
 • Memy i szybkie ściąganie, czyli atrakcyjna lekcja informatyki

  <small>Memy i szybkie ściąganie, czyli atrakcyjna lekcja informatyki</small> więcej

Dlaczego INEA?

W dzisiejszych czasach widok kilkulatka z tabletem czy laptopem nikogo już nie dziwi. Maluchy zaczynają korzystać z nowoczesnych technologii coraz wcześniej – zarówno do nauki, jak i zabawy. Możliwości, jakie daje nam internet są niemal nieograniczone. Nie można jednak zapominać o zagrożeniach, które niesie ze sobą korzystanie z sieci. Świadomość tych niebezpieczeństw i ochrona dziecka przed nimi to obowiązek każdego odpowiedzialnego rodzica.

Pokaż więcej
Chat