Obsługa
TELEFONIA STACJONARNA

Oferujemy

eCentrala – powiązana z usługą telefoniczną INEA, polegająca na udostępnieniu możliwości zdalnej konfiguracji usługi przez Klienta, w tym korzystania z dodatkowych funkcji. Usługa umożliwiająca połączenie ze sobą wszystkich lokalizacji Klienta w jedną wspólną centralę telefoniczną niezależnie od wykorzystywanych technologii:

 1. Linia analogowa POTS – tradycyjne łącze telefoniczne z przydzielonym jednym numerem miejskim, umożliwiające zestawienie pojedynczego połączenia głosowego.
 2. Łącza cyfrowe ISDN występujące w dwóch wariantach: ISDN BRA (BRI) umożliwiająca wykorzystanie przez Klienta dwóch kanałów głosowych oraz ISDN PRA (PRI) gdzie do wykorzystania przez Klienta jest 30 kanałów głosowych W obu usługach istnieje możliwość dobrania dowolnej liczby numerów miejskich zgodnie z planem taryfowym.
 3. Konto SIP - technologia działająca w oparciu o protokół SIP z wykorzystaniem uwierzytelnienia , nazwą użytkownika i hasłem, umożliwiająca zestawienie ograniczonej przez Dostawcę usług liczby jednoczesnych połączeń telefonicznych oraz identyfikację połączenia wychodzącego jednym numerem miejskim.
 4. SIP Trunk – technologia działająca w oparciu o protokół SIP umożliwiająca wykorzystanie przez Klienta dowolnej liczby kanałów głosowych z możliwością dobrania dowolnej liczby numerów miejskich zgodnie z planem taryfowym.

E-centrala zawiera funkcje dodatkowe

 • Numery skrócone - Usługa, która umożliwia przypisanie każdemu numerowi publicznemu numeru skróconego (wewnętrznego).
 • Grupy przejmowania - Usługa umożliwia przejęcie połączenia przychodzącego na inny numer w grupie. Grupy tworzone są przez użytkowników. Usługa wykorzystywana w działach gdzie pracuje kilka osób, które mogą się nawzajem zastępować.
 • Grupy wywoławcze - Usługa umożliwia stworzenie grupy osób, do których kierowane będzie połączenie przychodzące. Dzięki temu klient wybiera jeden numer a dodzwania się do całego działu i może być obsłużony przez dowolnego specjalistę.
 • Poczta głosowa - Usługa, dzięki której osoby dzwoniące do klienta będą mogły pozostawić wiadomość w przypadku gdy klient nie odbierze połączenia lub gdy jego urządzenie będzie wylogowane.
 • eFax - Usługa wirtualnego faksu umożliwiająca wysłanie dokumentu w formacie PDF na faks oraz odebranie faksu jako dokument w formacie PDF.
 • Konferencje audio - Usługa umożliwia stworzenie pokoju konferencyjnego, do którego może się wdzwonić wiele osób.
 • Kolejki - Usługa umożliwia obsługę połączeń przez wybranych agentów. Klient wdzwaniający się na kolejkę oczekuje na wolnego agenta i otrzymuje połączenie gdy tylko będzie taka możliwość. Usługa bardzo popularna w infoliniach.

Oferujemy

Menu głosowe (IVR) - Usługa umożliwia stworzenie drzewka zależności i wyboru ścieżki połączenia.
Dzięki łatwej budowie blokowej można w prosty sposób zbudować ścieżkę dla małego ContactCenter.

Nagrywanie rozmów - Usługa umożliwia nagrywanie wszystkich rozmów inicjowanych
i odbieranych na danym numerze.

ISDN BRA cechy usługi

 • możliwość równoczesnego wykonywania dwóch niezależnych połączeń
 • Możliwość podłączenia własnej centrali telefonicznej PABX lub
  do 8 terminali ISDN
 • Doskonała jakość połączeń dzięki wysokiej odporności przesyłanych informacji
  na zniekształcenia i zakłócenia
 • Łącze ISDN BRA udostępnia szereg funkcji dodatkowych

SIP trunk

 • Możliwość wykonywania dowolnej liczby niezależnych połączeń zgodnych
  z planem taryfowym
 • Możliwość podłączenia nowoczesnej centrali telefonicznej IP-PABX
 • Usługa SIP Trunk udostępnia szereg funkcji dodatkowych
 • Duża skalowalność usługi
Chat