Modernizacja budynku

Jeżeli są Państwo prawnym dysponentem nieruchomości, w której spółka INEA S.A. świadczy usługi telekomunikacyjne i planujecie realizować gruntowny remont, rewitalizację budynku prosimy o kontakt z możliwie jak największym wyprzedzeniem.

Na pisemny bądź przesłany pocztą elektroniczną wniosek dysponenta nieruchomości INEA może umieścić część elementów infrastruktury telekomunikacyjnej tj. przewody i linie kablowe koncentryczne oraz szafki dystrybucyjno-abonenckie, w kanałach podtynkowych przygotowanych przez dysponenta pod warunkiem, że trasy zostaną wytyczone w uzgodnieniu z INEA.

Odpowiednio wczesny kontakt z naszym projektantem, pozwoli na przeprojektowanie wewnętrznej instalacji abonenckiej. Uzgodnione zostaną z Państwem parametry techniczne kanałów podtynkowych, terminy oraz zakres realizacji poszczególnych prac. Nasz przedstawiciel zadba również o to, aby mieszkańcy budynku w możliwe jak najmniejszym stopniu odczuli prowadzone na nieruchomości prace modernizacyjne (jak chodzi o dostęp do usług telekomunikacyjnych).

Planowane prace modernizacyjne prosimy zgłaszać na adres INEA S.A., ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań bądź wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej:

KONTAKT: remont@inea.com.pl

Zgłoszenie powinno zawierać dokładny adres administracyjny budynku, planowaną datę rozpoczęcia prac modernizacyjnych, liczbę lokali usytuowanych w budynku oraz dane dysponenta nieruchomości umożliwiające kontakt zwrotny.

Uwaga: Informujemy, że w sprawie prowadzenia prac modernizacyjnych pracownicy INEA S.A. kontaktują się tylko z administratorami, zarządcami, dysponentami nieruchomości i wspólnotami mieszkaniowymi. Za realizowane prace modernizacyjne pracownicy INEA nie są uprawnieni do pobierania opłat bezpośrednio od Abonentów. Prace modernizacyjne nie wiążą się także z koniecznością podjęcia dodatkowych zobowiązań przez Abonentów.