Search
Obsługa Pomoc

RODO W INEA

Dane administratora Państwa danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest INEA sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie przy ul. Wierzbowej 84, 62-081 Przeźmierowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000861001, NIP 7812013054, REGON 387080789, o kapitale zakładowym w wysokości 11.782.050,00 zł.

Oznacza to, że posługujemy się informacjami pozwalającymi Państwa zidentyfikować, udostępnionymi nam przez Państwa m.in. podczas zawarcia i w trakcie trwania łączącej nas umowy.

W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami korespondencyjnie pod adresem:
INEA sp. z o.o. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo.

Do Państwa dyspozycji pozostaje także Joanna Kubiak – pełniąca funkcję Inspektora Ochrony Danych – dostępna pod adresem poczty elektronicznej: [email protected]

Klauzule informujące o przetwarzaniu danych osobowych w INEA:

Chat