Obsługa

RODO W INEA

Dane administratora Państwa danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest INEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerami: KRS 0000056936, NIP 7791002618, REGON 63023968, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 679.600,00 złotych.

Oznacza to, że posługujemy się informacjami pozwalającymi Państwa zidentyfikować, udostępnionymi nam przez Państwa m.in. podczas zawarcia i w trakcie trwania łączącej nas umowy.

W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami korespondencyjnie pod adresem:
INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo.

Do Państwa dyspozycji jest również nasz Inspektor Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej: [email protected]

Klauzule informujące o przetwarzaniu danych osobowych w INEA:

Chat