Kontakt

INEA S.A.
ul. Klaudyny Potockiej 25
60-211 Poznań

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056936, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS;

NIP: 779-10-02-618;
kapitał zakładowy w wysokości 679.600,00 zł, w całości wpłacony,
Nr rejestrowy GIOŚ: E0011196WZBW.

 

adres do korespondencji:

Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84; 62-081 Przeźmierowo