Jak uruchomić Internet w kolejnym komputerze?

Aby Internet funkcjonował na kolejnym komputerze, jako pierwszą czynność należy wykonać fizyczne podłączenie komputera z modemem. Modemy internetowe oferowane przez Inea umożliwiają, bez użycia dodatkowych urządzeń, podłączenie do dwóch komputerów. Pierwsza możliwość to podłączenie za pomocą portu USB, druga zaś za pomocą przewodu podłączanego do karty sieciowej komputera. Jeżeli komputer wykorzystuje w danej chwili jedno z połączeń, należy wykorzystać pozostałe. Przewody niezbędne do wykonania podłączenia są powszechnie dostępne w sklepach RTV lub w sklepach z akcesoriami komputerowymi. Jeśli wybrany został sposób podłączenia przez port USB, konieczna okaże się jeszcze instalacja sterowników do modemu, które dostępne są tutaj. Kiedy nastąpi już fizyczne podłączenie kolejnego komputera, pozostaje zarejestrowanie adresu fizycznego. Jedyny sposób wykonania tej czynności to wizyta w Elektronicznym Biurze Obsługi Abonenta pod adresem strony https://eboa.inea.pl/. Aby zalogować się należy podać numer IDK Klienta oraz hasło dostępu do kanału eBOA. Po zalogowaniu nalezy wybrać kategorię Internet, nastepnie opcję Terminale abonenckie oraz dodanie nowego. Pojawi się miejsce na adres fizyczny składający się z dwunastu znaków (cyfr oraz liter). Adres powinien być wpisany z małych liter, po dwa znaki w każdej rubryce. Po prawidłowym wpisaniu adresu fizycznego należy kliknąć na Dodaj. Od tego momentu, po upływie trzydziestu minut, należy odłączyć modem internetowy od zasilania, wyłączając kabel zasilający od kontaktu na okres około jednej minuty. Po ponownym podłączeniu, nowy komputer zostanie aktywowany i Internet zacznie na nim funkcjonować. Opłata za zgłoszenie oraz użytkowanie dodatkowego Terminala pobierana jest zgodnie z Cennikiem.