Search
Obsługa Pomoc

KONTAKT Z INEA

Infolinia

Salony INEA

Najlepsza forma kontaktu

Prosto i wygodnie!

Aplikacja INEA w nowej wersji powstała dla Twojego pełnego komfortu korzystania ze świata INEA. Jesteśmy dla Ciebie tu i teraz. To Ty decydujesz, kiedy chcesz i potrzebujesz mieć nas pod ręką.

Zwrot, rezygnacja i reklamacja

Pamiętaj!

Nie odbieramy sprzętu przywiezionego osobiście do siedziby firmy w Wysogotowie lub do punktów obsługi klienta.Zwrotu możesz dokonać poprzez jedną z dwóch opcji:

A.  Bezpłatny zwrot przez Paczkomat® InPost

      -> wejdź na stronę szybkiezwroty.pl/inea

      -> wygeneruj kod zwrotu wypełniając formularz

      -> nadaj paczkę w dowolnym paczkomacie InPost

B.   Zwrot kurierem lub pocztą na swój koszt

      -> paczkę prześlij na adres:

„ZWROT SPRZĘTU”
INEA sp. z o.o. Wysogotowo
ul. Wierzbowa 84
62-081 Przeźmierowo

Masz 14 dni na zwrot sprzętu od dnia rozwiązania umowy. W przypadku braku zwrotu lub nieterminowego zwrotu mamy prawo do naliczenia kary umownej, zgodnie z Cennikiem usług i czynności dodatkowych.

Sprzęt to wszelkie urządzenia powierzone Ci przez INEA, w szczególności dekodery, karta SMART, modemy, bramki głosowe, zasilacze i przewody zasilające oraz konwertery.

LISTA URZĄDZEŃ, KTÓRYCH NIE MUSISZ ZWRACAĆ


Bezpiecznie odłącz sprzęt:

 1. odłącz urządzenie od prądu,
 2. ostrożnie wyjmij kabel światłowodowy z gniazdka, a następnie z urządzenia,
 3. odepnij lub odkręć resztę okablowania, szczególnie uważaj na światłowód.

Uwaga! Nie kieruj wzroku na końcówkę kabla światłowodu.
Możesz uszkodzić swój wzrok. Zachowaj szczególną ostrożność.


REKLAMACJĘ MOŻESZ ZŁOŻYĆ Z 3 POWODÓW:

 1. Niedotrzymania terminu podłączenia usług telekomunikacyjnych określonego w Umowie abonenckiej.
 2. Niewykonania lub nienależytego wykonania usług telekomunikacyjnych.
 3. Nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu usług telekomunikacyjnych.

Reklamacja może zostać złożona w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usług telekomunikacyjnych, lub od dnia, w którym usługa miała być wykonana, lub od dnia, w którym została doręczona faktura zawierająca nieprawidłowo obliczone należności.


INFORMACJE, JAKIE POWINIENEŚ ZAWRZEĆ W REKLAMACJI TO:

 1. Imię i nazwisko lub nazwę firmy.
 2. Numer Klienta (IDK) lub adres świadczenia usług. Jeśli posiadasz kilka adresów świadczenia usług, koniecznie wskaż ten, którego zgłoszenie dotyczy.
 3. Okres, którego dotyczy zdarzenie.
 4. Kwotę, która się nie zgadza, jeśli reklamujesz naliczenia.
 5. Kwotę odszkodowania lub innej należności oraz formę ich zwrotu, jeśli takich oczekujesz i reklamujesz działanie usług.
 6. Okoliczności uzasadniające reklamację.


REKLAMACJE MOŻESZ ZGŁOSIĆ:

 1. Poprzez formularz kontaktowy w Moja INEA lub aplikacji INEA wybierając temat kontaktu Pozostałe > Reklamacja.
 2. Telefonicznie – 61 222 22 22.
 3. Osobiście w salonie INEA.
 4. Pisemnie na adres:

INEA sp. z o.o. Dział Reklamacji
ul. Wierzbowa 84, Wysogotowo
62-081 Przeźmierowo

Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni. Jeśli reklamacja złożona przez Ciebie  w formie telefonicznej, elektronicznej lub listownej nie zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni, zostanie do Ciebie wysłane potwierdzenie przyjęcia reklamacji.

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy lub odstąpieniu od umowy możesz złożyć elektronicznie z wykorzystaniem zdalnych kanałów kontaktu takich jak Moja INEA oraz aplikacja INEA. Poniżej znajduje się ścieżka ułatwiająca złożenie oświadczenia:


Moja INEA
:

Wybierz „kontakt”, następnie „zgłoś sprawę”. Wybierz temat kontaktu „oferta” i dalej „rezygnacja z usług”.

Aplikacja INEA:

Wybierz „kontakt”, następnie „napisz do nas”. Wybierz temat kontaktu „oferta” i dalej „rezygnacja z usług”.

Oświadczenie możesz złożyć również w każdym salonie INEA lub wysłać pocztą na adres:

INEA sp. z o.o.
Wysogotowo
ul. Wierzbowa 84
62-081 Przeźmierowo

Konto w moja inea

Sprawdź, co u nas

Bądź na bieżąco

Śledź nas na portalach Facebook, Instagram praz Linkedin. Dowiesz się z nich o naszych aktualnych promocjach, akcjach czy oknach otwartych dla naszych klientów.

Bądź na bieżąco
Chat