Obsługa
00000

Dokonanie cesji umowy

Cesja jest bezpłatna. Najszybciej można jej dokonać w Salonie INEA. Wystarczy, że w tym samym momencie pojawi się cedent i cesjonariusz, którzy podpiszą dokumenty przeniesienia praw i obowiązków. Istnieje również możliwość zlecenia cesji przez Infolinię - w takim przypadku cesja jest realizowana za pośrednictwem kuriera, a cedent i cesjonariusz muszą być obecni w czasie wizyty.

Pokaż więcej

Korzyści posiadania MOJA INEA

  • Sprawdzisz saldo, faktury i swoje płatności
  • Zapłacisz online przelewem lub kartą
  • Uruchomisz usługi dodatkowe
  • Napiszesz do nas
Chat