Obsługa
Aktualności INEA

15 maja 2017

KOMUNIKAT INEA

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że 15 czerwca 2017 roku wprowadzamy zmiany do Cennika Usług Mobilnych. Podstawą wprowadzenia zmian są Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 roku oraz Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/2286 z dnia 15 grudnia 2016 roku.

 

I.

 

W Cenniku Usług Mobilnych obniżamy ceny Usług telekomunikacyjnych w roamingu międzynarodowym, w Strefie Euro. Obniżeniu podlegają:

 • cena za minutę wykonanego połączenia głosowego,
 • cena za minutę odebranego połączenia głosowego,
 • cena za wysłanie wiadomości SMS,
 • cena za wysłanie wiadomości MMS,
 • cena za 1 MB transmisji danych.

 

Dodatkowo w Cenniku Usług Mobilnych – zgodnie z poniższą tabelą – wprowadzamy pule na korzystanie z poszczególnych Usług telekomunikacyjnych w ramach Opłaty abonamentowej.

Nowe ceny oraz pule na korzystanie z poszczególnych usług nie zależą od aktualnie posiadanej taryfy. Podane ceny są cenami brutto, wyrażone w złotych.

 

cena minuty połączenia wychodzącego

pula minut na połączenia wychodzące

cena minuty połączenia przychodzącego

pula minut na połączenia przychodzące

cena SMS

pula SMS

cena MMS

pula MMS

cena 1 MB transmisji danych

pula GB

0,29

brak

0,05

400

0,18

brak

0,18

brak

0,12

brak

 

II.

 

W Cenniku Usług Mobilnych, pod tabelą dotyczącą cen usług w roamingu międzynarodowym (w Strefie Euro) wprowadzone zostaje dodatkowo postanowienie o treści:

 

„Naliczanie opłat za korzystanie z Usług telefonii mobilnej w Strefie Euro Dostawca usług rozpoczyna po wykorzystaniu przyznanej puli. W przypadku korzystania przez Abonenta z promocyjnych pakietów przeznaczonych do korzystania w Strefie Euro, jednostki tych pakietów rozliczane są w pierwszej kolejności, przed pulami Usług.

Pule usług przyznawane są co roku poczynając od 15 czerwca 2017 r. i ważne są przez rok. W przypadku osób, które zawrą Umowę abonencką/Aneks do Umowy abonencką po 15 czerwca 2017 r., decydująca będzie data zawarcia Umowy abonenckiej/Aneksu do Umowy abonenckiej i pula będzie przyznana oraz ważna przez rok poczynając od tej daty.

W przypadku zmiany taryfy/ zawarcia Aneksu do Umowy abonenckiej w trakcie okresu ważności przyznanej puli, w każdym przypadku przyznawana jest nowa pula Usług, w wysokości określonej w Cenniku. Niewykorzystana pula Usług przyznana przed zmianą, o której mowa w zdaniu poprzednim, przepada.

Niewykorzystana pula Usług nie przechodzi na następny roczny okres i nie sumuje się nowo przyznaną pulą.

O wykorzystaniu puli Usług Dostawca usług poinformuje Abonenta, w szczególności w formie bezpłatnej wiadomości SMS lub komunikatu USSD.

Abonent mam możliwość sprawdzenia aktualnego stanu puli Usług, w szczególności za pośrednictwem bezpłatnej wiadomości SMS lub kodu USSD (numer na który należy wysłać zapytanie i treść lub kod USSD wskazane zostaną w Cenniku).

W przypadku korzystania przez Abonenta w danym roku ważności puli Usług, w Strefie Euro, kolejno z wielu kart SIM/USIM albo w przypadku długiej nieaktywności Karty SIM/USIM, użytkowanej głównie, a nawet wyłącznie w Strefie Euro, Dostawca usług może w następnym roku zaprzestać świadczenia Usług w ramach puli Usług i kontynuować świadczenie tych Usług po cenie wskazanej w tabeli dla Strefy Euro.

Powyższe postanowienie będzie miało zastosowanie również w przypadku, gdy Dostawca usług ustali, że Karty SIM/USIM były przedmiotem zorganizowanej odsprzedaży na rzecz osób niezamieszkujących teren Rzeczpospolitej Polskiej oraz nieposiadających z nią stałych powiązań wiążących się z częstą obecnością na jej terytorium przez dłuższy czas w celu umożliwienia korzystania z usług w Strefie Euro do celów innych niż okresowe podróże poza Rzeczpospolitą Polską.

O planowanej zmianie sposobu naliczania opłat za Usługi świadczone w Strefie Euro, Dostawca usług powiadomi Abonenta co najmniej na dwa tygodnie przez planowaną zmianą. Jeśli w tym okresie Abonent nie udowodni, że nie używa Kart SIM/USIM w sposób opisany powyżej, Dostawca usług kontynuuje świadczenie Usług stosując ceny wskazane w tabeli (bez uwzględnienia puli Usług). Dostawca usług wznowi świadczenie Usług  w ramach pozostałej do wykorzystania puli Usług w przypadku, gdy Abonent udowodni, że nie używa Kart SIM/USIM w sposób opisany powyżej.

Co roku Dostawca usług będzie dokonywał weryfikacji pul Usług. W każdym przypadku weryfikacja pul w ramach poszczególnych usług może prowadzić tylko i wyłącznie do ich zwiększenia.

Wszelkie reklamacje dotyczące świadczenia Usług Telekomunikacyjnych należy zgłaszać zgodnie z postanowieniami Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.”

 

III.

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 61 ust. 5(1) ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), w przypadku braku akceptacji zmian przedstawionych powyżej, mogą Państwo wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Wypowiedzenie należy złożyć do dnia wejścia zmian w życie.

Zmiana stanowi obniżenie cen usług telekomunikacyjnych i dodatkowo wynika bezpośrednio ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. W związku z tym, w przypadku wypowiedzenia Umowy abonenckiej INEA S.A. będzie miała prawo dochodzić Opłaty Wyrównawczej od Abonentów, którym przy zawieraniu Umowy abonenckiej przyznano ulgę, a którzy w związku z zakomunikowaną zmianą postanowili wypowiedzieć Umowę abonencką. 

Przeczytaj także

 • 21 października 2020

  GENESIS – mistrzowska walka na gołe pięści!

  Piątek, 23.10.2020, czas na nowy format sportów walki – GENESIS. Zawodnicy będą ze sobą walczyć na gołe pięści. W walce wieczoru były mistrz KSW i jedna z największych gwiazd sportów walki w Polsce – Marcin „Różal” Różalski – stoczy zaciekły pojedynek z byłym mistrzem UFC – Joshem Barnettem. To bez wątpienia będzie największe wydarzenie w sportach walki w Polsce w tym roku. Oglądaj na żywo w INEA w usłudze PPV!
 • 6 października 2020

  KSW 55… kolejne starcie legend!

  Już w sobotę, 10.10.2020, legendarny Mamed Khalidov i niepokonany w KSW Scott Askham ponownie staną naprzeciwko siebie, w walce o pas w kategorii średniej. W drugiej walce wieczoru do okrągłej klatki powróci najbardziej waleczny zawodnik MMA w Polsce – Michał Materla, który skrzyżuje rękawice z serbskim „Jokerem” Aleksandarem Iliciem. KSW 55 to wydarzenie, które musisz zobaczyć. Oglądaj na żywo w INEA w usłudze PPV!
Chat