Search
Obsługa Pomoc

Zrównoważony rozwój zakłada taki sposób gospodarowania zasobami naszej planety, w którym zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, nie zmniejszy szans zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. To, co robimy, jak postępujmy i myślimy ma ogromny wpływ na to, jak funkcjonuje i będzie funkcjonować nasza planeta. To od nas zależy w jakiej formie zastaną ją przyszłe pokolenia.

Potrzebna jest zmiana nie tylko nawyków, ale też budowanie świadomości i edukowanie, a aby te działania odniosły skutek konieczne jest, aby zaangażowało się w niej jak najwięcej osób. Dlatego też w INEA oraz spółkach z nią powiązanych postanowiliśmy podkreślić nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój oraz działania z nim związane.

Jak to zrobiliśmy? Spośród 17 celów wskazanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych w rezolucji z dnia 25 września 2015 roku, wybraliśmy 3 cele strategiczne, które zostały uznane za najważniejsze przez pracowników Grupy.

Co zamierzamy zrobić? W ramach każdego z tych filarów będziemy realizować działania wewnętrzne i zewnętrzne zachęcając, aby włączyło się w nie jak najwięcej osób nie tylko z naszej organizacji, ale także z regionu i kraju.

Poniżej krótki opis 3 filarów strategii zrównoważonego rozwoju oraz działań, jakie zamierzamy podjąć w obrębie każdego z nich.

Działania w dziedzinie klimatu

Minimalizujemy nasz negatywny wpływ na środowisko

Zobowiązujemy się zmniejszać nasz ślad węglowy, ograniczając potrzebę podróży naszych pracowników. Wykorzystujemy w tym celu możliwość pracy zdalnej czy wideokonferencji. Minimalizujemy zużycie papieru, stawiamy na ekologiczne rozwiązania w zakresie floty pojazdów służbowych, segregujemy odpady oraz minimalizujemy zużycie plastiku.

Prowadzimy także liczne działania wewnętrzne i zewnętrzne, których celem jest edukowanie oraz budowanie świadomości ekologicznej naszych pracowników i klientów. Jako dostawca usług dla jednostek samorządowych, szkół i instytucji, w ofercie INEA stawiamy nie tylko na szybki Internet, ale też rozwiązania z zakresu smart city, jak czujniki jakości powietrza, które znajdują się już w ponad 200 szkołach w naszym regionie. Dzięki temu już od najmłodszych lat budowana jest świadomość tego, że nasze działania mają znaczenie na to, jak funkcjonuje i w jakim stanie jest nasze środowisko.

Wspieramy aktywne zawodowo kobiety

Wspieramy i będziemy wspierać działania mentoringowe oraz coachingowe, wspierające kobiety w budowaniu poczucie własnej wartości oraz ciągłym rozwoju zawodowym. W tym celu powołana została także specjalna grupa, która regularnie spotyka się, aby omówić kwestie ważne dla kobiet działających w naszej organizacji. Najważniejsze tematy stają się później głównym motywem warsztatów i spotkań z praktykami zewnętrznymi.

Obowiązuje u nas równy poziom płac na równorzędnych stanowiskach, a dzięki formule open office i elastycznym formom pracy, wspieramy kobiety wracające z urlopów macierzyńskich, pomagając im w ponownym wdrożeniu się w sferę zawodową.

Równość płci
Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu, zapewniamy dostęp do bezpiecznych i nowoczesnych technologii

Ten filar naszej strategii zrównoważonego rozwoju jest najbardziej związany z zakresem działalności całej grupy. Od wielu lat misją INEA jest budowa niezawodnej, zrównoważonej i stabilnej infrastruktury światłowodowej. Podejmujemy działania i inwestycje, których celem jest zapewnienie jak największej liczbie osób równego dostępu do szybkiego Internetu.

Jako INEA chcemy jednak robić coś więcej – dlatego też nasze sieci budujemy w najnowocześniejszej technologii FTTH (ang. Fiber-To-The-Home, czyli światłowód do domu), dzięki czemu nasi klienci mogą korzystać z szybkiego, stabilnego i bezpiecznego Internetu. Budowane przez nas sieci są sieciami otwartymi, co oznacza, że udostępniamy je wszystkim zainteresowanym dostawcom usług telekomunikacyjnych. Model ten jest nie tylko przyszłością telekomunikacji, ale też najlepszym sposobem wykorzystania zasobów naszej planety (nikt nie buduje równolegle dwóch autostrad).

Zapewniamy dostęp do nowoczesnych technologii mieszkańcom nie tylko dużych miast, ale też mniejszych miejscowości, z naszego Internetu światłowodowego korzystają szkoły, instytucje oraz jednostki samorządowe.

Podsumowanie naszych działań

Jesteśmy świadomi tego, jak ważne są nasze działania, bo realnie wpływamy dziś na cyfrowy i technologiczny obraz naszego kraju. Dlatego też od lat angażujemy się w działania mające na celu ochronę zasobów naszej planety czy minimalizujące nasz ślad węglowy.

Pobierz raport 2023

Pobierz raport 2022

Pobierz raport 2021
Podsumowanie działań w roku 2021

W działania związane ze zrównoważonym rozwojem staramy się zaangażować także naszych partnerów i dostawców. Dlatego też przygotowaliśmy Kodeks postępowania dla dostawców, w którym znajdują się przede wszystkim informacje o tym, jakie działania sami prowadzimy i co jest dla nas ważne. Przedstawiamy w nim również nasze oczekiwania wobec dostawców, z którymi współpracujemy.
Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią. Razem możemy więcej.

Kodeks postępowania dla dostawców
Chat