Obsługa
Aktualności INEA

14 czerwca 2017

Roaming UE od dnia 15.06.2017

 

Zmiany w cenniku INEA

Cennik dostawcy usług – Telefonia Mobilna i Internet Mobilny

zmiana od 15.06.2017

 

 

TREŚĆ KOMUNIKATU

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 15 czerwca 2017 r. obniżamy ceny korzystania z usług telekomunikacyjnych w roamingu międzynarodowym na terytorium Unii Europejskiej.
Podstawą wprowadzenia zmian są Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 roku oraz Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/2286 z dnia 15 grudnia 2016 roku.

Obniżeniu ulegają:

•  cena za minutę połączenia głosowego wychodzącego,

•  cena za minutę połączenia głosowego przychodzącego (brak opłat)

•  cena za wysłanie wiadomości SMS,

•  cena za wysłanie wiadomości MMS,

•  cena za 1 MB transmisji danych.

 

Nowe ceny nie zależą od aktualnie posiadanej taryfy. Podane ceny są cenami brutto, wyrażone w złotych.

cena minuty połączenia wychodzącego

cena minuty połączenia przychodzącego

cena SMS

cena MMS

cena 1 MB
transmisji danych

0,29

0,00

0,18

0,18

0,12

 

I.

Pakiety minut, SMS, MMS (limitowane, nielimitowane) przyznawane w ramach Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej na podstawie oferty promocyjnej, mogą być również wykorzystane w krajach Unii Europejskiej na warunkach wynikających z Regulaminu danej oferty promocyjnej.

Pakiety na transmisję danych w usłudze telefonii mobilnej, przyznawane w ramach Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej na podstawie oferty promocyjnej, mogą być również wykorzystane w krajach Unii Europejskiej na warunkach wynikających z Regulaminu danej oferty promocyjnej, z zastrzeżeniem, że INEA ma uprawnienie do wprowadzenia limitu GB (limit gigabajtów) na transmisję danych w roamingu międzynarodowym w krajach Unii Europejskiej, po wykorzystaniu którego naliczana będzie stawka w wysokości 0,04 PLN (0,03 PLN netto) za 1 MB w ramach danych wykorzystywanych w ramach pakietu. Limit GB udzielany jest proporcjonalnie wg zasady: na każde 5 zł brutto opłaty w ofercie promocyjnej przypada 250 MB transmisji danych.

 

Limity GB dla aktualnie oferowanych pakietów transmisji danych:

zestaw

Oferta promocyjna

cena brutto

Limit GB

pakiet danych

1 GB

4,90 zł

250 MB

2 GB

9,90 zł

500 MB

10 GB

14,90 zł

750 MB

taryfa głosowa + pakiet danych

200 minut

9,90 zł

n/d

NoLimit + 2 GB

19,90 zł

1,0 GB

NoLimit + 10 GB

29,90 zł

1,5 GB

 

 

II.

W ramach korzystania z usług w roamingu międzynarodowym na terytorium Unii Europejskiej wprowadzona zostaje Polityka Uczciwego Korzystania (Fair Usage Policy):

1. Limit GB przyznawany jest dla każdego Okresu Rozliczeniowego. Korzystanie z limitu GB powoduje pomniejszanie pakietu na transmisję danych dostępnego na terenie kraju, o wielkość danych wykorzystanych w roamingu międzynarodowym na terytorium Unii Europejskiej.

2. W przypadku gdy pakiet na transmisję danych został przyznany w proporcjonalnej wielkości do liczby dni pozostałych do końca danego Okresu Rozliczeniowego, limit GB podlega tym samym zasadom.

3. Niewykorzystana wartość limitu GB nie przechodzi na kolejne Okresy Rozliczeniowe.

4. Naliczanie opłat za korzystanie z transmisji danych w roamingu międzynarodowym na terytorium Unii Europejskiej nastąpi po wykorzystaniu danego limitu GB.

5. Informacja o wykorzystaniu limitu GB zostanie przekazana w formie bezpłatnej wiadomości SMS, komunikatu USSD lub w inny dopuszczalny sposób.

6. Operator może doliczyć opłaty dodatkowe, o których mowa w punkcie 7 w przypadku niewłaściwego lub niestandardowego korzystania z usług, tj. w przypadku:

•  gdy w okresie co najmniej 4 miesięcy dany Numer MSISDN był zalogowany do sieci partnerów roamingowych w Unii Europejskiej przez ponad połowę tego okresu i użycie usług w roamingu międzynarodowym na terytorium Unii Europejskiej było większe niż na terytorium Polski, przy czym przed naliczeniem opłat dodatkowych Operator poinformuje o tym fakcie Abonenta za pośrednictwem widomości SMS, telefonicznie lub w inny dopuszczalny sposób, dając dwutygodniowy termin na zmianę schematu korzystania;

•  korzystania kolejno z wielu Kart SIM/USIM albo długiej nieaktywności Karty SIM/USIM, użytkowanej głównie, a nawet wyłącznie w roamingu międzynarodowym na terytorium Unii Europejskiej;

•  gdy Karty SIM/USIM były przedmiotem zorganizowanej odsprzedaży na rzecz osób niezamieszkujących na terytorium Polski oraz nieposiadających z nią stałych powiązań, wiążących się z częstą obecnością na jej terytorium przez dłuższy czas w celu umożliwienia korzystania z usług w roamingu międzynarodowym na terytorium Unii Europejskiej do celów innych niż okresowe podróże poza Polską.

7. Opłaty dodatkowe wynoszą:

a.  0,16 zł (0,13 zł netto) za minutę połączenia głosowego wychodzącego,

b.  0,05 zł (0,04 zł netto) za minutę połączenia głosowego odebranego,

c.  0,05 zł (0,04 zł netto) za SMS,

d.  0,04 zł (0,03 zł netto) za MMS,

d.  0,04 zł (0,03 zł netto) za 1 MB transmisji danych

8. Informacja o doliczeniu opłat dodatkowych zostanie wysłana w formie wiadomości SMS lub inny dopuszczalny sposób.

Wysokość opłaty dodatkowej za połączenia odebrane, połączenia wykonane, SMSy, MMS-y, transmisję danych oraz wielkości limitów GB będą aktualizowane, zgodnie z harmonogramem i założeniami regulacji dotyczących roamingu regulowanego.

9. Dostawca usług zaprzestaje doliczania opłat dodatkowych, gdy tylko schemat korzystania przez Abonenta z usług nie będzie już wskazywał na ryzyko niewłaściwego lub niestandardowego korzystania.

10. W przypadku korzystania z usług w roamingu międzynarodowym na terytorium Unii Europejskiej, Dostawca usług może wymagać przedstawienia dowodu stałego zamieszkania w Polsce lub dowodów istnienia innych powiązań wiążących się z częstą obecnością na terytorium Polski. W przypadku nieprzedstawienia ww. dowodów do 14 dni od wezwania lub przy zawieraniu umowy, Dostawca usług również może naliczyć opłaty dodatkowe, o których mowa w punkcie 7.

11. W przypadku, w którym Dostawca usług nie będzie w stanie odzyskać kosztów świadczenia usług w roamingu w Unii Europejskiej, po uzyskaniu akceptacji Prezesa UKE, mogą zostać doliczane dodatkowe opłaty do cen usług w roamingu międzynarodowym na terytorium Unii Europejskiej.

12. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczenia Usług Telekomunikacyjnych należy zgłaszać zgodnie z postanowieniami Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.

 

III.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 61 ust. 5(1) ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), w przypadku braku akceptacji zmian przedstawionych powyżej, mogą Państwo wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Wypowiedzenie należy złożyć do dnia wejścia zmian w życie.

Zmiana stanowi obniżenie cen usług telekomunikacyjnych i dodatkowo wynika bezpośrednio ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. W związku z tym, w przypadku wypowiedzenia Umowy abonenckiej INEA S.A. będzie miała prawo dochodzić Opłaty Wyrównawczej od Abonentów, którym przy zawieraniu Umowy abonenckiej przyznano ulgę, a którzy w związku z zakomunikowaną zmianą postanowili wypowiedzieć Umowę abonencką.

 

Niniejsza zmiana zastępuje wszelkie dotychczasowe ustalenia w zakresie cen oraz korzystania z krajowych pakietów i limitów GB w roamingu międzynarodowym na terytorium Unii Europejskiej.

 

Z wyrazami szacunku

INEA S.A.

 

 

Przeczytaj także

  • 21 października 2020

    GENESIS – mistrzowska walka na gołe pięści!

    Piątek, 23.10.2020, czas na nowy format sportów walki – GENESIS. Zawodnicy będą ze sobą walczyć na gołe pięści. W walce wieczoru były mistrz KSW i jedna z największych gwiazd sportów walki w Polsce – Marcin „Różal” Różalski – stoczy zaciekły pojedynek z byłym mistrzem UFC – Joshem Barnettem. To bez wątpienia będzie największe wydarzenie w sportach walki w Polsce w tym roku. Oglądaj na żywo w INEA w usłudze PPV!
  • 6 października 2020

    KSW 55… kolejne starcie legend!

    Już w sobotę, 10.10.2020, legendarny Mamed Khalidov i niepokonany w KSW Scott Askham ponownie staną naprzeciwko siebie, w walce o pas w kategorii średniej. W drugiej walce wieczoru do okrągłej klatki powróci najbardziej waleczny zawodnik MMA w Polsce – Michał Materla, który skrzyżuje rękawice z serbskim „Jokerem” Aleksandarem Iliciem. KSW 55 to wydarzenie, które musisz zobaczyć. Oglądaj na żywo w INEA w usłudze PPV!
Chat