Obsługa
Aktualności INEA

20 listopada 2020

ZMIANY W UMOWACH O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I REGULAMINACH ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

Spółka INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Dostawca usług”)  informuje, że od dnia 21 grudnia 2020 roku zmianie ulegają wzorce umowne Dostawcy usług, w szczególności Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (dalej „Umowy”) oraz Regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych (dalej „Regulaminy”). Zmiany we wzorcach umownych wynikają ze zmiany przepisów prawa i są konsekwencją wejścia w życie przepisów art. 14 ustawy z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 r. Poz. 875), które wprowadzają zmiany do ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. Poz. 2460 t.j.; dalej „Prawo telekomunikacyjne”).

Pierwsza zmiana dotyczy formy oświadczeń zmierzających do zakończenia obowiązywania umowy z Dostawcą usług. W związku z w/w zmianami przepisów prawa Klient będzie miał możliwość składania oświadczeń w przedmiocie odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania za wypowiedzeniem nie tylko w formie pisemnej, ale też dokumentowej, pod rygorem nieważności. W związku z tym Dostawca usług wskaże na swojej stronie internetowej kanał komunikacji z Klientem w zakresie złożenia przez Klienta oświadczenia o rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy w formie dokumentowej. Druga zmiana skutkuje wprowadzeniem miesięcznego okresu wypowiedzenia Umów zawartych z Dostawcą usług, ze skutkiem na koniec okresu wypowiedzenia, a nie na koniec miesiąca kalendarzowego.

Wobec powyższego, Dostawca usług  informuje, że w przypadku braku akceptacji zmian, Klientowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy do dnia ich wejścia w życie. W tym celu Klient, nie później niż do dnia wejścia w życie zmian wzorca, ma prawo doręczyć Dostawcy usług oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z powodu braku akceptacji zmian. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z powodu braku akceptacji zmian wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, jednak z uwagi na istniejące ryzyko epidemiologiczne, Dostawca usług za równoważne z formą pisemną uznaje przekazanie oświadczenia za pośrednictwem kanału Moja INEA albo Aplikacji mobilnej. Brak oświadczenia Klienta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian. Jednocześnie Dostawca usług informuje, że w przypadku skorzystania przez Klienta z prawa wypowiedzenia Umowy, Dostawcy usług przysługuje zwrot przyznanej Klientowi ulgi (opłaty wyrównawczej) stosownie do brzmienia art. 60a ust. 3 pkt 1) w zw. z art. 60a ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego.

 

Przeczytaj także

  • 10 listopada 2020

    KSW 56 – Najwyższy poziom sportowych emocji!

    W sobotę, 14.11, dwóch uwielbianych przez fanów zawodników skrzyżuje rękawice w najważniejszym starciu gali KSW 56. Bijące serce KSW, Michał Materla zmierzy się z mistrzem kategorii półśredniej, Roberto Soldiciem w limicie kategorii średniej. Tomasz Narkun, mistrz kategorii półciężkiej powróci do klatki KSW po ponad rocznej przerwie, a Karolina Owczarz, niepokonana łodzianka powalczy o czwarte zwycięstwo z rzędu w największej organizacji w Europie. Oglądaj na żywo w INEA w usłudze PPV!
  • 21 października 2020

    GENESIS – mistrzowska walka na gołe pięści!

    Piątek, 23.10.2020, czas na nowy format sportów walki – GENESIS. Zawodnicy będą ze sobą walczyć na gołe pięści. W walce wieczoru były mistrz KSW i jedna z największych gwiazd sportów walki w Polsce – Marcin „Różal” Różalski – stoczy zaciekły pojedynek z byłym mistrzem UFC – Joshem Barnettem. To bez wątpienia będzie największe wydarzenie w sportach walki w Polsce w tym roku. Oglądaj na żywo w INEA w usłudze PPV!
Chat