Search
Obsługa Pomoc

Dane rejestrowe

INEA sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie przy ul. Wierzbowej 84, 62-081 Przeźmierowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000861001, NIP 7812013054, REGON 387080789, o kapitale zakładowym w wysokości 11.782.050,00 zł

Chat