Obsługa
Jakość usług inea

Sprawozdanie za okres 01.01 - 30.06.2017

Wskaźniki administracyjne

Wskaźnik

Wynik pomiarów

Parametry wskaźnika

Opis wskaźnika

Poprawność faktur
 
> 97,5
Liczba faktur nieskorygowanych w stosunku do liczby wszystkich faktur wystawionych w danym okresie sprawozdawczym.
Średni czas oczekiwaniana połączenie z personelem
 
≤ 60
Średni czas oczekiwania na połączenie z personelem dostawcy usług telekomunikacyjnych, wyliczany jest: 1. Od momentu wybrania opcji połączenia z konsultantem do odebrania tego połączenia przez konsultanta - dla operatorów z systemami IVR lub 2. Od momentu zestawienia połączenia do momentu odebrania połączenia przez konsultanta – dla operatorów z liniami obsługowymi tj. bez IVR.

Wskaźniki techniczne - telefonia stacjonarna

Wskaźnik

Wynik pomiarów

Parametry wskaźnika

Opis wskaźnika

Skuteczność połączeń
 
> 98%
Odsetek liczby wywołań od i do numerów znajdujących się w sieci danego operatora, które spowodowały zestawienie żądanego połączenia, w stosunku do liczby wszystkich badanych wywołań w danym okresie sprawozdawczym.

Wskaźniki techniczne - internet

Wskaźnik

Wynik pomiarów

Parametry wskaźnika

Opis wskaźnika

Przeglądania stron www
 
> 90%
Oglądania wideo w jakości SD
 
> 90%
Usługi głosowe w technologii VoIP
 
> 90%
Rozmowy video HD
 
> 90%
Usługi Multiroom (3xVideo HD)
 
> 90%
Gry sieciowe czasu rzeczywistego
 
> 90%
Gry sieciowe pozostałe
 
> 90%

Wskaźnik prędkości transmisji danych - stosunek ilości przesłanych danych do czasu trwania Interwału. Dane przesyła się w postaci ciągłego strumienia danych do (UL) i z (DL) serwera testowego w trzech Interwałach czasowych po 30 s każdy.

Wskaźnik opóźnienia pakietów danych - średni czas komunikacji od Sondy Pomiarowej do Serwera Testowego i z powrotem. Dla pojedynczego testu jest to różnica między czasem wysłania pakietu z sondy pomiarowej a czasem odebrania pakietu z odpowiedzią przez sondę pomiarową.

Dostępność usług INEA

Sprawdź tutaj

Sprawozdanie za okres 01.07 - 31.12.2016

Sprawdź tutaj

Sprawozdanie za okres 01.07 - 31.12.2016

Wskaźniki administracyjne

Wskaźnik

Wynik pomiarów

Parametry wskaźnika

Opis wskaźnika

Poprawność faktur
 
> 97,5
Liczba faktur nieskorygowanych w stosunku do liczby wszystkich faktur wystawionych w danym okresie sprawozdawczym.
Średni czas oczekiwaniana połączenie z personelem
 
≤ 60
Średni czas oczekiwania na połączenie z personelem dostawcy usług telekomunikacyjnych, wyliczany jest: 1. Od momentu wybrania opcji połączenia z konsultantem do odebrania tego połączenia przez konsultanta - dla operatorów z systemami IVR lub 2. Od momentu zestawienia połączenia do momentu odebrania połączenia przez konsultanta – dla operatorów z liniami obsługowymi tj. bez IVR.

Wskaźniki techniczne - telefonia stacjonarna

Wskaźnik

Wynik pomiarów

Parametry wskaźnika

Opis wskaźnika

Skuteczność połączeń
 
> 98%
Odsetek liczby wywołań od i do numerów znajdujących się w sieci danego operatora, które spowodowały zestawienie żądanego połączenia, w stosunku do liczby wszystkich badanych wywołań w danym okresie sprawozdawczym.

Wskaźniki techniczne - internet Prędkość transmisji danych i opóźnienia pakietów danych

Wskaźnik

Wynik pomiarów

Parametry wskaźnika

Opis wskaźnika

Przeglądania stron www
 
> 90%
Oglądania wideo w jakości SD
 
> 90%
Usługi głosowe w technologii VoIP
 
> 90%
Rozmowy video HD
 
> 90%
Usługi Multiroom (3xVideo HD)
 
> 90%
Gry sieciowe czasu rzeczywistego
 
> 90%
Gry sieciowe pozostałe
 
> 90%

Wskaźnik prędkości transmisji danych - stosunek ilości przesłanych danych do czasu trwania Interwału. Dane przesyła się w postaci ciągłego strumienia danych do (UL) i z (DL) serwera testowego w trzech Interwałach czasowych po 30 s każdy.

Wskaźnik opóźnienia pakietów danych - średni czas komunikacji od Sondy Pomiarowej do Serwera Testowego i z powrotem. Dla pojedynczego testu jest to różnica między czasem wysłania pakietu z sondy pomiarowej a czasem odebrania pakietu z odpowiedzią przez sondę pomiarową.

Sprawozdanie za okres 01.01 - 30.06.2016

Sprawdź tutaj

Sprawozdanie za okres 01.01 - 30.06.2016

Wskaźniki administracyjne

Wskaźnik

Wynik pomiarów

Parametry wskaźnika

Opis wskaźnika

Poprawność faktur
 
> 97,5
Liczba faktur nieskorygowanych w stosunku do liczby wszystkich faktur wystawionych w danym okresie sprawozdawczym.
Średni czas oczekiwaniana połączenie z personelem
 
≤ 60
Średni czas oczekiwania na połączenie z personelem dostawcy usług telekomunikacyjnych, wyliczany jest: 1. Od momentu wybrania opcji połączenia z konsultantem do odebrania tego połączenia przez konsultanta - dla operatorów z systemami IVR lub 2. Od momentu zestawienia połączenia do momentu odebrania połączenia przez konsultanta – dla operatorów z liniami obsługowymi tj. bez IVR.

Wskaźniki techniczne - telefonia stacjonarna

Wskaźnik

Wynik pomiarów

Parametry wskaźnika

Opis wskaźnika

Skuteczność połączeń
 
> 98%
Odsetek liczby wywołań od i do numerów znajdujących się w sieci danego operatora, które spowodowały zestawienie żądanego połączenia, w stosunku do liczby wszystkich badanych wywołań w danym okresie sprawozdawczym.

Wskaźniki techniczne - internet Prędkość transmisji danych i opóźnienia pakietów danych

Wskaźnik

Wynik pomiarów

Parametry wskaźnika

Opis wskaźnika

Przeglądania stron www
 
> 90%
Oglądania wideo w jakości SD
 
> 90%
Usługi głosowe w technologii VoIP
 
> 90%
Rozmowy video HD
 
> 90%
Usługi Multiroom (3xVideo HD)
 
> 90%
Gry sieciowe czasu rzeczywistego
 
> 90%
Gry sieciowe pozostałe
 
> 90%

Wskaźnik prędkości transmisji danych - stosunek ilości przesłanych danych do czasu trwania Interwału. Dane przesyła się w postaci ciągłego strumienia danych do (UL) i z (DL) serwera testowego w trzech Interwałach czasowych po 30 s każdy.

Wskaźnik opóźnienia pakietów danych - średni czas komunikacji od Sondy Pomiarowej do Serwera Testowego i z powrotem. Dla pojedynczego testu jest to różnica między czasem wysłania pakietu z sondy pomiarowej a czasem odebrania pakietu z odpowiedzią przez sondę pomiarową.

Sprawozdanie za okres 01.07 - 31.12.2015

Sprawdź tutaj

Sprawozdanie za okres 01.07 - 31.12.2015

Wskaźniki administracyjne

Wskaźnik

Wynik pomiarów

Parametry wskaźnika

Opis wskaźnika

Poprawność faktur
> 97,5
Liczba faktur nieskorygowanych w stosunku do liczby wszystkich faktur wystawionych w danym okresie sprawozdawczym.
Średni czas oczekiwaniana połączenie z personelem
≤ 60
Średni czas oczekiwania na połączenie z personelem dostawcy usług telekomunikacyjnych, wyliczany jest: 1. Od momentu wybrania opcji połączenia z konsultantem do odebrania tego połączenia przez konsultanta - dla operatorów z systemami IVR lub 2. Od momentu zestawienia połączenia do momentu odebrania połączenia przez konsultanta – dla operatorów z liniami obsługowymi tj. bez IVR.

Wskaźniki techniczne - telefonia stacjonarna

Wskaźnik

Wynik pomiarów

Parametry wskaźnika

Opis wskaźnika

Skuteczność połączeń
> 98%
Odsetek liczby wywołań od i do numerów znajdujących się w sieci danego operatora, które spowodowały zestawienie żądanego połączenia, w stosunku do liczby wszystkich badanych wywołań w danym okresie sprawozdawczym.

Wskaźniki techniczne - internet Prędkość transmisji danych i opóźnienia pakietów danych

Wskaźnik

Wynik pomiarów

Parametry wskaźnika

Opis wskaźnika

Przeglądania stron www
> 90%
Oglądania wideo w jakości SD
> 90%
Usługi głosowe w technologii VoIP
> 90%
Rozmowy video HD
> 90%
Usługi Multiroom (3xVideo HD)
> 90%
Gry sieciowe czasu rzeczywistego
> 90%
Gry sieciowe pozostałe
> 90%

Wskaźnik prędkości transmisji danych - stosunek ilości przesłanych danych do czasu trwania Interwału. Dane przesyła się w postaci ciągłego strumienia danych do (UL) i z (DL) serwera testowego w trzech Interwałach czasowych po 30 s każdy.

Wskaźnik opóźnienia pakietów danych - średni czas komunikacji od Sondy Pomiarowej do Serwera Testowego i z powrotem. Dla pojedynczego testu jest to różnica między czasem wysłania pakietu z sondy pomiarowej a czasem odebrania pakietu z odpowiedzią przez sondę pomiarową.

Sprawozdanie za okres 01.01 - 30.06.2015

Sprawdź tutaj

Sprawozdanie za okres 01.01 - 30.06.2015

Wskaźniki administracyjne

Wskaźnik

Wynik pomiarów

Parametry wskaźnika

Opis wskaźnika

Poprawność faktur
> 97,5
Liczba faktur nieskorygowanych w stosunku do liczby wszystkich faktur wystawionych w danym okresie sprawozdawczym.
Średni czas oczekiwaniana połączenie z personelem
≤ 60
Średni czas oczekiwania na połączenie z personelem dostawcy usług telekomunikacyjnych, wyliczany jest: 1. Od momentu wybrania opcji połączenia z konsultantem do odebrania tego połączenia przez konsultanta - dla operatorów z systemami IVR lub 2. Od momentu zestawienia połączenia do momentu odebrania połączenia przez konsultanta – dla operatorów z liniami obsługowymi tj. bez IVR.

Wskaźniki techniczne - telefonia stacjonarna

Wskaźnik

Wynik pomiarów

Parametry wskaźnika

Opis wskaźnika

Skuteczność połączeń
> 98%
Odsetek liczby wywołań od i do numerów znajdujących się w sieci danego operatora, które spowodowały zestawienie żądanego połączenia, w stosunku do liczby wszystkich badanych wywołań w danym okresie sprawozdawczym.

Wskaźniki techniczne - internet Prędkość transmisji danych i opóźnienia pakietów danych

Wskaźnik

Wynik pomiarów

Parametry wskaźnika

Opis wskaźnika

Przeglądania stron www
> 90%
Oglądania wideo w jakości SD
> 90%
Usługi głosowe w technologii VoIP
70% < i < 90%
Rozmowy video HD
70% < i < 90%
Usługi Multiroom (3xVideo HD)
> 90%
Gry sieciowe czasu rzeczywistego
< 70%
Gry sieciowe pozostałe
> 90%

Wskaźnik prędkości transmisji danych - stosunek ilości przesłanych danych do czasu trwania Interwału. Dane przesyła się w postaci ciągłego strumienia danych do (UL) i z (DL) serwera testowego w trzech Interwałach czasowych po 30 s każdy.

Wskaźnik opóźnienia pakietów danych - średni czas komunikacji od Sondy Pomiarowej do Serwera Testowego i z powrotem. Dla pojedynczego testu jest to różnica między czasem wysłania pakietu z sondy pomiarowej a czasem odebrania pakietu z odpowiedzią przez sondę pomiarową.

Więcej informacji o projekcie Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod adresem:
http://www.uke.gov.pl/nie-tylko-cena-przejrzyste-wskazniki-jakosci-uslug-13191

Informacje na temat zasad obliczenia wskaźników znajdują się w dokumentacji Urzędu Komunikacji Elektronicznej:
http://www.uke.gov.pl/raport-koncowy-memorandum-jakosci-13373

Czas wstępnego przyłączenia

Przyłączenie do sieci Dostawcy usług następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie określonym w Umowie abonenckiej.

Rozpoczęcie świadczenia Usługi głosowej lub Usługi telefonii mobilnej z przeniesieniem przydzielonego numeru nastąpi w dniu rozwiązania umowy abonenckiej z dotychczasowym dostawcą usług zgodnie z wybranym przez Abonenta trybem przeniesienia numeru.

Chat