Search
Obsługa Pomoc

Polityka prywatności

Serwisu Internetowego www.inea.pl

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Prezentowana polityka prywatności przedstawia zasady pozyskiwania i wykorzystywania przez INEA sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie informacji, w tym danych osobowych użytkowników Serwisu Internetowego dostępnego pod adresem https://www.inea.pl (dalej: „Polityka”).
 2. Polityka stanowi integralną cześć Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępnego w Serwisie internetowym pod adresem https://www.inea.pl/regulamin-serwisu.
 3. Definicje użyte w Regulaminie mają zastosowanie do Polityki, chyba że określone wyrażenia lub zwroty zostały bezpośrednio w Polityce zdefiniowane inaczej.

 

§ 2

Informacje o administratorze danych osobowych

 

INEA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerami: KRS 0000861001, REGON: 387080789, NIP: 7812013054. (zwana dalej: „INEA” lub „Administrator”), jest administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).

 

§ 3

Dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych

 

 1. W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami w sprawach związanych z ochroną danych osobowych - korespondencyjnie pod adresem INEA sp. z o.o. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, dzwoniąc pod numer Biura Obsługi Klienta +48 61 222 22 22 lub odwiedzając osobiście jeden z salonów, których lista znajduje się na w Serwisie Internetowym w zakładce obsługa klienta/salony.
 2. Do Państwa dyspozycji jest również nasz Inspektor Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej: [email protected]

 

§ 4

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby przedstawić Państwu informacje, w tym informacje handlowe, na temat świadczonych przez nas usług drogą elektroniczną i usług telekomunikacyjnych oraz umożliwić Państwu zadawanie pytań dotyczących naszej oferty i udzielić odpowiedzi na nie, ponadto w celu udziału w procesie rekrutacji, jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą z nami, na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO - w celu zawarcia lub wykonania łączącej nas Umowy (o Świadczenie usług drogą elektroniczną);
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, takich jak przykładowo: zapewnienia bezpieczeństwa Usług czy rozpatrywania reklamacji;
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO - w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów naszych i naszych partnerów (podmiotów wchodzących w skład Grupy INEA), takich jak:
  • zapewnienia wysokiej jakości świadczonych Usług;
  • zapewnienie bezpieczeństwa Usług oferowanych lub udostępnianych przez sieci i systemy teleinformatyczne;
  • prowadzenia statystyk;
  • analizowania danych, m.in. na potrzeby usprawniania świadczonych Usług.
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w innych celach, wówczas, gdy wyrazili Państwo na to zgodę.

 

§ 5

Zakres i sposób przetwarzania informacji, w tym danych osobowych

Informacje i dane osobowe zbierane automatycznie

 

 1. Wówczas, kiedy korzystają Państwo z naszego Serwisu internetowego zapoznając się z prezentowanymi informacjami, w tym także informacjami handlowymi, wchodzimy w posiadanie informacji częściowo wysyłanych automatycznie przez przeglądarki internetowe. Są one potrzebne do zapewnienia prawidłowego działania Serwisu internetowego, a także umożliwienia Państwu jego użytkowania, spełnienia przez nas wymagań w zakresie bezpieczeństwa i wymogów prawnych; opracowywania statystyk czy dokonywania badań analitycznych. Informacje te mogą zawierać dane takie jak: adres IP urządzenia, którego możemy używać do Państwa identyfikacji i określania Państwa przybliżonej lokalizacji, rodzaj urządzenia, unikalny identyfikator, nazwę systemu operacyjnego, ustawienia przeglądarki, datę i godzinę przesyłanych zapytań oraz prezentować Państwa aktywność w Serwisie internetowym. To, które konkretnie informacje uzyskujemy, zależy od rodzaju urządzenia i oprogramowania, z którego Państwo korzystacie i dokonanych przez Państwa ustawień.
 2. Podczas korzystania z Serwisu internetowego, w posiadanie informacji częściowo wysyłanych automatycznie przez przeglądarki internetowe wchodzić mogą również inne podmioty, będące dostawcami narzędzi, których wtyczki umieszczono w naszym Serwisie internetowym, w tym w szczególności google.com (dostawca Google Analitics), twitter.com, youtube.com, linkedin.com, instagram.com, facebook.com, z którymi INEA współpracuje lub na których INEA posiada profile. Informacje te mogą zawierać w szczególności dane takie jak: adres IP urządzenia, jego rodzaj, unikalny identyfikator, nazwę systemu operacyjnego, ustawienia przeglądarki, datę i godzinę przesyłanych zapytań oraz prezentować Państwa aktywności w Serwisie internetowym. To, które konkretnie informacje są pozyskiwane, zależy od rodzaju urządzenia, z którego Państwo korzystacie i dokonanych przez Państwa ustawień oprogramowania. Każdy z dostawców określa zasady i cele pozyskiwanych informacji na własnych stronach internetowych, przykładowo w przypadku Google informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. .Zewnętrzne podmioty mogą również przekazywać te informacje innym podmiotom, w szczególności uprawnionym na mocy ich własnych przepisów krajowych, jeżeli będą do tego zobowiązane.

 

Pliki cookies, narzędzia analityczne i serwisy społecznościowe

 

 1. Gdy odwiedzają Państwo Serwis internetowy wykorzystujemy pliki z informacjami zwane ciasteczkami (ang. cookies). Nasz Serwis internetowy wysyła te pliki do przeglądarek internetowych, które następnie przechowują je w urządzeniach, z których Państwo korzystacie (komputer, tablet, telefon, etc.) lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych. Tego rodzaju pliki, składają się z ciągów znaków, będących zakodowanymi informacjami na temat aktywności na naszych stronach internetowych. Służą nam do ułatwiania korzystania z Serwisu internetowego. W szczególności utrzymywania ciągłości sesji czy zapamiętywania ustawień takich jak układ strony lub ograniczenia wyświetlanych Państwu formularzy kontaktowych i innych wyskakujących okienek. A także, pozwalają nam tworzyć statystyki odwiedzin i lepiej rozumieć sposób w jaki funkcjonuje Serwis internetowy, co umożliwia jego stałe ulepszanie. Pliki cookies wykorzystywać możemy również w celach marketingowych.
 2. W urządzeniach, z których Państwo korzystacie zapisywane mogą być również pliki cookies innych podmiotów, będących dostawcami narzędzi z których korzystamy (np. Google Analitycs - o czym poniżej) lub serwisów, których wtyczki umieszczono w naszym Serwisie internetowym, w szczególności Facebook (facebook.com i instagram.com) na którym posiadamy swoje konta profilowe. Umożliwia to Państwu korzystanie ze zintegrowanych funkcjonalności, w tym możliwości bezpośredniego przejścia do Facebooka lub Instagrama na Państwa konto profilowe, aby przeglądać treści prezentowane na naszym koncie. Facebook określa zasady wykorzystywania przez siebie informacji, danych osobowych i plików cookies na własnych stronach internetowych, w tym https://www.facebook.com/privacy/explanation oraz w przypadku Instagrama https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig.
 3. W zakresie, w jakim przetwarzamy dane o Państwa aktywności w naszych serwisach społecznościowych dochodzi do współadministrowania Państwa danymi osobowymi pomiędzy nami i dostawcą danego serwisu na potrzeby prowadzenia statystyk. Uzgodnienia określające zakres współadministrowania, w tym zasady odpowiedzialności za przetwarzanie Państwa danych osobowych, znajdują się na stronach dostawców serwisów, w przypadku Facebooka jest to: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Zgodnie z tymi zasadami Facebook zobowiązuje się przejąć podstawową odpowiedzialność za przetwarzanie Państwa danych osobowych w tym serwisie na potrzeby prowadzenia statystyk oraz za wypełnienie wszystkich stosownych zobowiązań określonych w przepisach prawa ochrony danych osobowych.
 4. W sytuacjach, kiedy korzystamy ze specjalistycznych narzędzi, umożliwiających nam analizowanie sposobu w jaki korzystają Państwo z naszego Serwisu internetowego, takich jak Google Analytics, one także mogą wykorzystywać pliki ciasteczek. Informacje generowane przez pliki cookie mogą być również przekazywane do dostawców tych narzędzi w celu oceny korzystania z Serwisu internetowego przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu.  
 5. Mogą Państwo pobrać i zainstalować specjalny dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics, o którym mowa na stronie internetowej pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl&ref_topic=2919631
 6. W każdej chwili mogą Państwo określić także warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub urządzenia, z którego Państwo korzystacie. W ten sposób mogą Państwo wyrazić zgodę na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies lub taką zgodę wycofać, blokując przyjmowanie plików cookies. Mogą Państwo także usunąć pliki cookies pochodzące z naszego Serwisu internetowego, jak również od dostawców narzędzi lub serwisów, których wtyczki zostały zamieszczone w naszym Serwisie internetowym lub serwisach społecznościowych. Całkowite uniemożliwienie umieszczania plików cookies w Państwa urządzeniu może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z naszego Serwisu internetowego.
 7. Na przykładzie przeglądarki Internet Explorer, zmian w zakresie plików cookies (wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies) mogą Państwo dokonać w następujący sposób, wybierając "Narzędzia | Opcje internetowe | Prywatność | Zaawansowane | Zablokuj pliki cookie". Mogą Państwo również usunąć pliki cookies pochodzące z naszego Portalu internetowego, poprzez wybór "Narzędzia | Opcje internetowe | Ogólne | Usuń pliki cookie".
 8. Korzystając z naszego Serwisu Internetowego bez zablokowania plików cookies pochodzących od Google lub Facebook i innych dostawców usług internetowych, o których mowa powyżej lub instalacji i korzystania z oprogramowania blokującego Google Analytics, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez odpowiednio Google,  Facebook lub innego dostawcę usług internetowych, o których mowa powyżej dotyczących go informacji mogących zawierać dane osobowe w celach wskazanych w zamieszczonych powyżej informacjach na temat przetwarzania danych osobowych oraz przetwarzanie danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Więcej informacji na ten temat znajduje się w § 8 Polityki.

 

Czat

 

 1. Kiedy prowadzą Państwo rozmowy z naszymi konsultantami za pośrednictwem czatu (z wykorzystaniem Live Chat) są one rejestrowane. Informacje o prowadzonej rozmowie, jej przebieg i treść przechowywane są dla zapewnienia wysokiej jakości świadczonych Usług, w celach dowodowych oraz szkolenia personelu.
 2. W celu skorzystania z tej usługi, możemy prosić Państwa o podanie danych identyfikacyjnych (imię i nazwisko) oraz danych kontaktowych (adres poczty elektronicznej), a jeżeli kontaktują się Państwo z nami jako osoby korzystające ze świadczonych przez nas usług telekomunikacyjnych (internetu, telefonii, telewizji) o dodatkowe dane osobowe i informacje, w tym objęte tajemnicą telekomunikacyjną, aby należycie Państwa zidentyfikować i móc udzielić Państwu informacji lub zrealizować Państwa wnioski.
 3. Dostawcą czatu jest LiveChat Ltd. z siedzibą w Bostonie, w Stanach Zjednoczonych w zw. z czym informacje i dane osobowe, w których posiadanie weszliśmy my i LiveChat mogą być przetwarzane w tym państwie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na co wyrażają Państwo zgodę, jeżeli zdecydują się Państwo na skorzystanie z tej usługi. Jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o kontakt z nami w inny sposób, spośród wymienionych w § 3 Polityki (tj. telefonicznie, drogą poczty elektronicznej, osobiście lub korespondencyjnie). Więcej informacji na ten temat znajduje się w § 8 Polityki. 

 

Formularz zamówienia kontaktu ze strony Usługodawcy i

formularz zamówienia oferty handlowej dla firm

 

 1. Jeżeli przekazują nam Państwo swoje dane kontaktowe, takie jak numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, wpisując je w formularzach kontaktowych dostępnych w naszym Serwisie Internetowym, w szczególności w związku z zainteresowaniem naszymi usługami, w tym Świadczonymi drogą elektroniczną lub usługami telekomunikacyjnymi, gromadzimy informacje na potrzeby realizacji Państwa wniosków i aby prowadzić z Państwem komunikację.  Dane te możemy wykorzystywać także do sprawdzenia czy są już Państwo naszymi klientami i jakie usługi dla Państwa świadczymy. W przypadku firm, umożliwiamy Państwo podanie także dodatkowych danych identyfikacyjnych, takich jak nazwa firmy lub numer NIP. Ponadto zbieramy informacje na temat daty i godziny przesyłanych zapytań oraz adresu IP urządzenia, z którego dokonano zgłoszenia, zaś szczegółowy zakres przechowywanych danych każdorazowo zależy od celu kontaktu i wybranych środków komunikacji. Rozmowy mogą być rejestrowane.
 2. Jeżeli udostępnili nam Państwo dane w celu otrzymania  informacji o świadczonych przez nas usługach, możemy przedstawić Państwu naszą ofertę, zawierającą informacje handlowe.
 3. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania od nas treści promocyjnych informacji o prowadzonych przez nas działaniach. Jak również swobodnie decydować o wyrażeniu lub niewyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych wybranymi środkami komunikacji.

 

Konfigurator usług telekomunikacyjnych

 

 1. Umożliwiamy Państwu oszacowanie łącznych kosztów świadczenia przez nas wybranych usług telekomunikacyjnych oraz możliwość pozostawienia numeru telefonu, aby nasz konsultant skontaktował się z Państwem i udzielił Państwu wyczerpujących informacji na temat usług, którymi są Państwo zainteresowani oraz ewentualnie przyjął na nie zamówienie.
 2. Poza numerem telefonu, gromadzimy wówczas także informacje na temat daty i godziny przesyłanych zapytań oraz adresu IP urządzenia, z którego dokonano zgłoszenia, zaś szczegółowy zakres przechowywanych danych każdorazowo zależy od celu kontaktu. Rozmowy mogą być rejestrowane.

 

Sprawdzenie dostępności usług telekomunikacyjnych w miejscu wybranym przez Użytkownika

 

 1. Jeżeli zdecydują się Państwo na sprawdzenie dostępności usług telekomunikacyjnych, prosimy o podanie miejscowości i opcjonalnie ulicy i numeru domu, które mogą stanowić dane osobowe. Na tej podstawie udzielamy Państwu w sposób zautomatyzowany informacji o dostępności świadczonych usług telekomunikacyjnych, a wprowadzone przez Państwa dane analizujemy m.in. w celu poszerzenia w przyszłości naszej oferty.
 2. Gromadzimy wówczas także informacje na temat daty i godziny przesyłanych zapytań oraz adresu IP urządzenia, z którego dokonano sprawdzenia.

Wyszukiwanie salonów sprzedaży sieci INEA

 

 1. Kiedy zdecydują się Państwo na skorzystanie z Usługi wyszukiwania salonów sprzedaży sieci INEA będą mogli Państwo udostępnić nam swoje dokładne położenie (dane o lokalizacji), na podstawie którego wskażemy Państwu nasz najbliższy salon sprzedaży. Podanie danych o dokładnym położeniu jest dobrowolne i nie jest konieczne dla sprawdzenia adresów naszych salonów.
 2. Gromadzimy wówczas także informacje na temat daty i godziny przesyłanych zapytań oraz adresu IP urządzenia, z którego dokonano sprawdzenia.

 

Test prędkości łącza internetowego

 

 1. Umożliwiamy Państwu sprawdzenie prędkości wysyłania i odbierania danych za pośrednictwem internetu. Jeżeli zdecydują się Państwo na skorzystanie z tej usługi będziemy przetwarzali Państwa numer IP, czas przeprowadzonego testu, informacje na temat systemu operacyjnego urządzenia, z którego Państwo korzystacie oraz przeglądarki internetowej, dane o przybliżonej lokalizacji i wynik testu, a w przypadku korzystania przez Państwa z urządzenia mobilnego numer IMEI urządzenia i typ urządzenia. Na tej podstawie udzielamy Państwu w sposób zautomatyzowany informacji o prędkości łącza internetowego, a otrzymane dane analizujemy w celu podnoszenia jakości świadczonych usług.

 

Wyszukiwanie treści, w tym ofert pracy

 

 1. Mogą Państwo skorzystać również z usługi wyszukiwania treści, w tym ofert pracy. W polu wyszukiwania podajecie Państwo słowa klucze, które w przypadku ofert pracy mogą się do Państwa odnosić. Umożliwiamy również wskazanie, dokonanie wyboru czy przeglądane oferty pracy mają dotyczyć pierwszej pracy czy też posiadają już Państwo doświadczenie zawodowe. Treści te możemy wykorzystywać również w celach statystycznych.
 2. Gromadzimy wówczas także informacje na temat daty i godziny przesyłanych zapytań oraz adresu IP urządzenia, z którego dokonano wyszukiwania.

 

Formularz aplikacji o pracę

 

 1. Kiedy ubiegają się Państwo o zatrudnienie w INEA korzystając z usługi formularza aplikacji o pracę, przekazują nam Państwo wówczas informacje takie jak: imię i nazwisko, adres, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Analizujemy te dane i wykorzystujemy je w celu podjęcia decyzji o Państwa zatrudnieniu. Decyzja o tym czy będą one przechowywane na potrzeby przyszłych rekrutacji zależy od Państwa.
 2. Zbieramy także informacje na temat adresu IP oraz daty i godziny przesyłanych zapytań.
 3. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji znajdują się w odrębnym dokumencie, zamieszczonym w Serwisie internetowym pod formularzem aplikacji o pracę.

 

§ 6

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

 

Nie podejmujemy wobec Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonujemy profilowania Państwa danych osobowych.

 

§ 7

Informacje o odbiorcach danych osobowych

 i podmiotach, którym możemy udostępniać dane osobowe

 

 1. Udostępniamy Państwa dane osobowe wyłącznie, kiedy jest to konieczne dla prawidłowego świadczenia dla Państwa usług i w granicach prawa powszechnie obowiązującego, podmiotom gwarantującym bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.
 2. Państwa dane osobowe możemy udostępniać:
  • naszym podwykonawcom, tj. podmiotom zapewniającym obsługę lub udostępniającym nam systemy teleinformatyczne; podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze w tym prawne, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, agencjom reklamowym;
  • naszym partnerom, tj. podmiotom wchodzącym w skład Grupy INEA – do wewnętrznych celów administracyjnych.
 3. Jeżeli wymagało będzie tego od nas prawo, Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym sądom i prokuraturom.

 

§ 8

Informacje o możliwości przekazania danych do organizacji międzynarodowych

i państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 

Jak już wskazaliśmy powyżej, w informacjach na temat współpracy z naszymi dostawcami narzędzi i serwisów społecznościowych, takimi jak Google, Facebook, LiveChat – mogą oni przetwarzać Państwa dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) ze względu na to, że mają siedziby w Stanach Zjednoczonych lub ich spółki podlegają choćby pośrednio prawu tego kraju, a co się z tym wiąże mogą być zobowiązane do ujawnienia informacji organom państwowym.

 

Dobierając dostawców dbamy o to, aby gwarantowali oni wysoki stopień ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności z zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

 

§ 9

Okres przechowywania danych osobowych i kryteria ustalania tego okresu

 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez nas w okresie obowiązywania łączących nas umów (o świadczenie usług drogą elektroniczną). Następnie po ich zakończeniu i ograniczeniu ich zakresu do danych niezbędnych do wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, przetwarzane będą w okresie wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi. W tym samym okresie Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów naszych i naszych partnerów, jeżeli nie sprzeciwią się Państwo temu. Ponadto, gdy istniały będą ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, będziemy robili to nie dłużej niż do chwili, w której taką zgodę Państwo wycofają.

Przykładowo, Państwa dane osobowe, w których posiadanie weszliśmy w zw. z korzystaniem z Usługi formularza kontaktowego będziemy przetwarzali przez okres do 12 miesięcy od dnia zakończenia prowadzenia korespondencji.  

 

§ 10

Uprawnienia

 

 1. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługują Państwu uprawnienia, które przedstawiamy poniżej. Jeżeli zechcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z nich, prosimy o kontakt z nami w wygodnej dla Państwa formie.
 2. Przysługują Państwu uprawnienia do:
  • uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Państwa dane osobowe lub dostępu do danych osobowych;
  • uzyskania kopii przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych;
  • dokonania sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych.
 3. W sytuacjach określonych w prawie ochrony danych osobowych oraz w zakresie tam wskazanym, zrealizujemy ponadto Państwa uprawnienia do:
  • usunięcia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • przeniesienia danych osobowych;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 4. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mogą Państwo tę zgodę w każdej chwili wycofać.
 5. Odpowiedzi udzielamy zazwyczaj w terminie do miesiąca od dnia wystąpienia przez Państwa z wnioskiem o realizację wybranego uprawnienia lub uprawnień. W tym samym czasie poinformujemy Państwa, jeżeli jednak z uwagi na skomplikowany charakter wniosku lub liczbę zgłoszeń zmuszeni będziemy przedłużyć ten termin o okres do maksymalnie dwóch kolejnych miesięcy.
 6. Każdorazowo podczas składania przez Państwa wniosku o realizację któregokolwiek z uprawnień prosimy Państwa o podanie danych osobowych pozwalających Państwa zidentyfikować, aby nie udostępniać informacji Państwa dotyczących osobom nieuprawnionym.

     

    § 11

    Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

     

    Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

     

    § 12

    Podstawowe informacje na temat zabezpieczania danych

     

    1. Wprowadziliśmy w INEA szereg środków technicznych i organizacyjnych, w tym stosownych procedur, mających zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
    2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, który stale nadzoruje przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz kontroluje zgodność podejmowanych działań z przepisami prawa.
    3. Nasi pracownicy i współpracownicy zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych, a ich kwalifikacje są na bieżąco sprawdzane i podnoszone w związku z nowopowstającymi zagrożeniami.

     

    § 13

    Zmiany w Polityce Prywatności

     

    1. Niniejsza Polityki prywatności ma zastosowanie od dnia 1 lipca 2021 r.
    2. Polityka może być okresowo aktualizowana. Aktualna wersja dostępna jest zawsze w naszym Serwisie Internetowym pod adresem www.inea.pl
    Chat