Obsługa

Polityka prywatności

Zdajemy sobie sprawę ze znaczenia powierzonych nam przez Państwa informacji, dlatego dążymy do zapewnienia maksymalnej ochrony Państwa prywatności.

Prezentowana Polityka przedstawia zasady pozyskiwania, wykorzystywania i usuwania przez INEA informacji, w tym danych osobowych. Dotyczy ona klientów INEA oraz użytkowników serwisów internetowych i aplikacji mobilnej, a także osób odwiedzających biuro INEA, które mogą, ale nie muszą być klientami INEA. Ponadto odnosi się do osób ubiegających się o zatrudnienie, pełnomocników klientów i osób spokrewnionych z klientami INEA, na rzecz których zawarto umowy o świadczenie usług oferowanych przez naszych partnerów biznesowych.

I. Informacje o administratorze danych osobowych

 1. INEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerami: KRS 0000056936, NIP 7791002618, REGON 63023968, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 679.600,00 złotych (zwana dalej: „INEA”), jest administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).

II. Dane kontaktowe administratora

Adres korespondencyjny: INEA S.A., Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo;
Numer telefonu Biura Obsługi Klienta: 61 226 66 66;
Adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych: [email protected];
Adresy serwisów internetowych: inea.pl, moja.inea.pl;

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe podane nam w związku ze świadczonymi dla Państwa usługami telekomunikacyjnymi lub informacyjnymi (związanymi z przeglądaniem treści zamieszczonych w serwisach internetowych i aplikacji mobilnej) przetwarzane są na podstawie:

 1. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO - w celu zawarcia lub wykonania łączącej nas umowy lub umów;
 2. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, takich jak, przykładowo: zapewnienia bezpieczeństwa usług, rozpatrywania reklamacji, wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych czy realizacji zobowiązań podatkowych;
 3. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów naszych i naszych partnerów, takich jak, przykładowo:
  1. w razie skorzystania przez Państwa z prawa do odstąpienia od umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w efekcie czego uważana będzie ona za niezawartą, a Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane na podstawie stosunku umownego;
  2. zapewnienia rzetelnej obsługi i wysokiej jakości świadczonych usług;
  3. zapobiegania oszustwom;
  4. marketingu bezpośredniego;
  5. wewnętrznych celów administracyjnych realizowanych w ramach grupy przedsiębiorstw;
  6. zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji;
  7. zapewnienie bezpieczeństwa usług oferowanych lub udostępnianych przez sieci i systemy informacyjne;
  8. dochodzenia roszczeń wynikających z łączących nas umów;
  9. analizowania danych.
 4. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w innych celach, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę.

IV. Zakres i sposób przetwarzania informacji, w tym danych osobowych

 1. Wówczas, kiedy korzystają Państwo z naszych serwisów internetowych lub aplikacji mobilnej, wchodzimy w posiadanie informacji częściowo wysyłanych automatycznie przez przeglądarki internetowe lub samą aplikację. Są one potrzebne do zapewnienia prawidłowego działania serwisów lub aplikacji, a także umożliwienia Państwu ich użytkowania. W szczególności dokonania rejestracji konta klienta czy logowania do niego i jego obsługi. Usprawniania serwisów i aplikacji oraz spełnienia przez nas wymagań w zakresie bezpieczeństwa i wymogów prawnych. Ponadto opracowywania statystyk i dokonywania badań analitycznych. Informacje te mogą zawierać dane takie jak: adres IP urządzenia, jego rodzaj, unikalny identyfikator, nazwę systemu operacyjnego, ustawienia przeglądarki, datę i godzinę przesyłanych zapytań oraz prezentować Państwa aktywności w serwisach internetowych lub aplikacji mobilnej. To, które konkretnie informacje uzyskujemy, zależy od rodzaju urządzenia z którego Państwo korzystacie i dokonanych przez Państwa ustawień oprogramowania.
 2. Podczas korzystania z naszych serwisów internetowych, w posiadanie informacji częściowo wysyłanych automatycznie przez przeglądarki internetowe wchodzić mogą również inne podmioty, będące dostawcami serwisów, których wtyczki umieszczono w naszych serwisach internetowych, w tym: twitter.com, youtube.com, linkedin.com, instagram.com, facebook.com, na których INEA posiada profile. Informacje te mogą zawierać dane takie jak: adres IP urządzenia, jego rodzaj, unikalny identyfikator, nazwę systemu operacyjnego, ustawienia przeglądarki, datę i godzinę przesyłanych zapytań oraz prezentować Państwa aktywności w serwisach internetowych. To, które konkretnie informacje są pozyskiwane, zależy od rodzaju urządzenia z którego Państwo korzystacie i dokonanych przez Państwa ustawień oprogramowania. Każdy z dostawców określa zasady i cele pozyskiwanych informacji na własnych stronach internetowych.
 3. Gdy odwiedzają Państwo nasze serwisy internetowe wykorzystujemy pliki z informacjami zwane ciasteczkami (ang. cookies). Nasze serwisy internetowe wysyłają te pliki do przeglądarek internetowych, które następnie przechowują je w urządzeniach, z których Państwo korzystacie (komputer, smartphone, smartwatch) lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych. Tego rodzaju pliki, składają się z ciągów znaków, będących zakodowanymi informacjami na temat aktywności na naszych stronach. Nie zawierają one danych pozwalających na ustalenie Państwa tożsamości. Służą nam do ułatwiania korzystania z serwisów internetowych i aplikacji. W szczególności utrzymywania ciągłości sesji po zalogowaniu się do konta klienta, dzięki czemu nie muszą Państwo logować się ponownie na podstronach. Ponadto, zapamiętywania ustawień takich jak układ strony czy ograniczenia wyświetlanych Państwu ankiet lub reklam. A także, pozwalają nam tworzyć anonimowe statystyki odwiedzin i lepiej rozumieć sposób w jaki funkcjonują serwisy internetowe, co umożliwia ich stałe ulepszanie. Pliki cookies wykorzystywać możemy również w celach marketingowych.
 4. W urządzeniach, z których Państwo korzystacie zapisywane mogą być również pliki cookies innych podmiotów, będących dostawcami serwisów, których wtyczki umieszczono w naszych serwisach internetowych, w tym: twitter.com, youtube.com, linkedin.com, instagram.com, facebook.com, na których INEA posiada profile. Umożliwia to Państwu korzystanie ze zintegrowanych funkcjonalności, w tym możliwości bezpośredniego przejścia do jednego z nich na Państwa konto profilowe, aby przeglądać treści prezentowane na koncie INEA. Każdy z dostawców określa zasady wykorzystywania przez siebie plików cookies na własnych stronach internetowych.
 5. W każdej chwili mogą Państwo określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub urządzenia z którego Państwo korzystacie. W ten sposób mogą Państwo wyrazić zgodę na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies lub taką zgodę wycofać, blokując przyjmowanie plików cookies. Mogą Państwo także usunąć pliki cookies pochodzące z naszych serwisów internetowych, jak również od dostawców serwisów, których wtyczki zostały zamieszczone w naszych serwisach internetowych. Całkowite uniemożliwienie umieszczania plików cookies w Państwa urządzeniu może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z naszych serwisów internetowych lub aplikacji mobilnej.
 6. Kiedy kontaktujemy się z Państwem lub Państwo kontaktujecie się z nami, w szczególności jako klienci, osoby zainteresowane naszą ofertą lub partnerzy biznesowi, kierując do nas pytania, w celu uzyskania wsparcia albo zamówienia usług lub produktów, gromadzimy informacje na potrzeby realizacji Państwa wniosków i aby prowadzić z Państwem komunikację. Zakres przechowywanych danych każdorazowo zależy od celu kontaktu i wybranych środków komunikacji.
 7. Jeżeli przekazują nam Państwo swoje dane kontaktowe, takie jak numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, wpisując je w formularzach dostępnych w naszych serwisach internetowych w związku z zainteresowaniem naszymi usługami, wykorzystujemy je do przedstawienia Państwu oferty. Gromadzimy wówczas także informacje na temat daty i godziny przesyłanych zapytań oraz adresu IP urządzenia, z którego dokonano zgłoszenia.
 8. Kiedy prowadzą Państwo rozmowy z naszymi konsultantami za pośrednictwem połączeń telefonicznych lub czatu (rozmowy sieciowe), zazwyczaj są one rejestrowane. Nagrania przechowywane są dla zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług, w celach dowodowych oraz szkolenia personelu.
 9. Jeżeli ubiegają się Państwo o zatrudnienie w INEA, przekazują nam Państwo wówczas informacje takie jak: imię i nazwisko, adres, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Analizujemy te dane i wykorzystujemy je w celu podjęcia decyzji o Państwa zatrudnieniu. Decyzja o tym czy będą one przechowywane na potrzeby przyszłych rekrutacji zależy od Państwa.
 10. Wówczas, gdy odwiedzają Państwo nasze biuro (nie mamy na myśli salonów sprzedaży naszych usług), rejestrujemy Państwa imię i nazwisko, a Państwa wizerunek utrwalany jest na nagraniach kamer monitoringu rozmieszczonych w obiekcie. Jest to konieczne dla zapewnienia ochrony bezpieczeństwa osób i mienia.
 11. Jeżeli chcą Państwo korzystać z oferowanych przez nas usług takich jak internet, telewizja czy telefon, dobrowolnie zawierają Państwo z nami umowę. Podajecie nam Państwo wówczas swoje dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres oraz numer PESEL (albo nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, jeżeli nie nadano Państwo numeru PESEL). Nie musicie Państwo tego robić, jeżeli jednak nie podacie nam Państwo tych danych, przepisy prawa uniemożliwią nam świadczenie dla Państwa usług telekomunikacyjnych i dokonywanie stosownych rozliczeń. Aby zapewnić wysoki poziom świadczonych usług oraz sprostać Państwa oczekiwaniom umożliwiamy Państwu podanie również innych danych osobowych, takich jak numer telefonu czy adres poczty elektronicznej (e-mail) co usprawnia kontakt między nami i pozwala oferować Państwu coraz to lepsze produkty. W trakcie trwania łączącej nas umowy, wchodzimy w posiadanie również innych Państwa danych, takich jak:
  1. dane transmisyjne, czyli dane o Państwa wychodzących i przychodzących połączeniach głosowych, komunikatach tekstowych i multimedialnych oraz dostępie do internetu wraz z adresami elektronicznymi urządzeń komunikujących się między sobą, czasem trwania połączeń, ilości przesyłanych i odbieranych danych, adresach internetowych odwiedzanych stron internetowych i aktywności na nich oraz dane o urządzeniach końcowych, takich jak telefony czy komputery wraz z informacjami o ich oprogramowaniu;
  2. dane o lokalizacji, czyli dane o położeniu urządzeń końcowych, takich jak telefony czy komputery, z których Państwo korzystacie;
  3. dane o numerze Państwa rachunku bankowego i dane o banku lub instytucji płatniczej Państwa obsługującej, jeżeli dokonują Państwo płatności na naszą rzecz za ich pośrednictwem;
  4. dane o świadczonych przez nas dla Państwa usługach oraz rodzajach i kosztach innych usług, takich jak: pakiety opieki zdrowotnej, oprogramowanie zapewniające ochronę komputerów przed zagrożeniami w sieci czy dostawy energii elektrycznej, świadczone przez innych przedsiębiorców, jeżeli zamówią Państwo te usługi za naszym pośrednictwem. Ponadto, gdy wykupili Państwo usługi dla członków swojej rodziny, możemy wejść w posiadanie informacji dotyczących Państwa najbliższy. Dane te mogą obejmować wówczas, w zależności od rodzaju usług: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu i adres poczty elektronicznej.
 12. Jeżeli, będąc naszymi klientami, zechcą Państwo uzyskać drogą elektroniczną dostęp konta klienta, umożliwiający w szczególności przeglądanie faktur i historii połączeń oraz zarządzanie dodatkowymi usługami, mogą Państwo skorzystać z serwisu dostępnego pod adresem moja.inea.pl lub aplikacji mobilnej. W celu dokonania rejestracji w serwisie lub aplikacji należy, w dedykowanym ku temu formularzu, określić typ klienta (klient indywidualny lub przedsiębiorca) oraz podać: numer klienta (tzw. IDK), numer PESEL (albo nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, jeżeli nie nadano Państwo numeru PESEL) i adres poczty elektronicznej. W przypadku rejestracji w aplikacji mobilnej, w celu potwierdzenia Państwa danych przetwarzać możemy również numer telefonu podany przez Państwa podczas zawierania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub w trakcie jej trwania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich, uniemożliwi Państwu dostęp do funkcjonalności serwisu moja.inea.pl lub aplikacji mobilnej.
 13. Jeżeli udostępnili nam Państwo w celu otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną dane takie jak: numer telefonu lub adres poczty elektronicznej (e-mail), możemy wykorzystywać je w celach marketingowych, kierując do Państwa informacje o wydarzeniach, produktach i rozwiązaniach promujących oferowane przez nas usługi. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania od nas treści promocyjnych. Jak również swobodnie decydować o wyrażeniu lub niewyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych wybranymi środkami komunikacji.
 14. Jeżeli czynności podejmowane są przez pełnomocnika, odnotowujemy imię i nazwisko oraz numer PESEL (albo nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku osób, którym nie nadano numeru PESEL) pełnomocnika. Służy to zapobieganiu ujawniania informacji osobom nie uprawnionym do dostępu do nich.
 15. W przypadku, gdy płatności z tytułu świadczonych usług dokonywane są przez inną osobę, niż ta z którą zawarto umowę lub z rachunku bankowego do niej nie należącego, przechowujemy informacje na temat tych płatności oraz imię i nazwisko lub nazwę płatnika, numer rachunku bankowego oraz adres jego posiadacza.

V. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Jeżeli świadczymy dla Państwa usługi telekomunikacyjne:

 1. W sytuacji kiedy nie uregulują Państwo należności z ich tytułu nasz system na podstawie wysokości zadłużenia i jego okresu może automatycznie ograniczyć Państwu dostęp do usług lub uniemożliwić korzystanie z nich;
 2. Część usług telekomunikacyjnych, które oferujemy ma określone limity. Na przykład limit minut do wykorzystania w ramach abonamentu, wysyłanych wiadomości sms lub transmisji danych. Osiągnięcie tych limitów lub wyczerpanie pakietu transmisji danych w przypadku usługi dostępu do sieci Internet, nasz system automatycznie odnotowuje i w konsekwencji usługi świadczone są wówczas do końca okresu rozliczeniowego wg innych niż dotychczas zasad, zgodnie z postanowieniami zawartej umowy;
 3. Możemy wykorzystywać dane osobowe także do oceny niektórych Państwa preferencji osobistych czy zainteresowań. Tego rodzaju monitoring i analiza sposobu w jaki korzystają Państwo z naszych usług pozwala nam także lepiej dopasować je do Państwa potrzeb. System, z którego korzystamy informuje nas, jeżeli kilkakrotnie wykorzystają Państwo w całości wybrany pakiet transmisji danych. W takiej sytuacji przygotujemy dla Państwa korzystniejszą, spersonalizowaną ofertę;
 4. W przypadku usług takich jak wideo na żądanie (ang. VOD - Video on Demand) nasz system automatycznie monitoruje jakiego rodzaju treści Państwa zainteresowały, a następnie wyświetla reklamy odpowiadające Państwa preferencjom.

Jeżeli uznacie Państwo, że jakaś decyzja w stosunku do Państwa podjęta została niesłusznie lub w sposób nieprawidłowy, przysługuje Państwo prawo do jej zakwestionowania.

Jeżeli nie chcą Państwo abyśmy przygotowywali dla Państwa indywidualne oferty lub reklamy w zakresie oferowanych przez nas towarów i usług przysługuje Państwu prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec dokonywanego przez nas profilowania lub przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych.

VI. Informacje o odbiorcach danych osobowych

Udostępniamy Państwa dane osobowe wyłącznie, kiedy jest to konieczne dla prawidłowego świadczenia dla Państwa usług i w granicach prawa powszechnie obowiązującego, podmiotom gwarantującym bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe możemy udostępniać:

 1. Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu, w szczególności:
  1. podwykonawcom w procesie obsługi klienta;
  2. handlowcom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług;
  3. montażystom sprzętu i technikom rozprowadzającym łącza;
  4. podmiotom obsługującym sieci telekomunikacyjne;
  5. podmiotom zapewniającym obsługę lub udostępniającym nam systemy teleinformatyczne;
  6. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską niebędącym operatorami pocztowymi;
  7. agencjom reklamowym;
  8. podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, w tym prawne.
 2. Innym administratorom danych osobowych działającym we własnym imieniu, tj.:
  1. operatorom pocztowym;
  2. bankom i instytucjom płatniczym;
  3. naszym partnerom, tj. m.in. podmiotom wchodzącym w skład grupy przedsiębiorstw;
  4. podmiotom nabywającym wierzytelności;
  5. Związkowi Banków Polskich prowadzącemu Biuro Informacji Gospodarczej oraz System Dokumentów Zastrzeżonych;
  6. Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej prowadzącemu Platformę Lokalizacyjno-Informacyjną z Centralną Bazą Danych;
  7. przedsiębiorcom telekomunikacyjnym prowadzącym spisy abonentów lub świadczącym usługę informacji o numerach telefonicznych (jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę);
  8. Lux Med Sp. z o.o. (jeżeli zamówili Państwo za naszym pośrednictwem ich usługi);
  9. F-Secure Corporation (jeżeli zamówili Państwo za naszym pośrednictwem ich usługi).

Jeżeli wymagało będzie tego od nas prawo, Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym sądom i prokuraturom.

Dbamy o ochronę Państwa prywatności i nigdy nie sprzedajemy danych osobowych.

VII. Informacje o możliwości przekazania danych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego:

Jeżeli zdecydują się Państwo na korzystanie z usługi Live Chat, Państwa dane osobowe przekazane zostaną do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Komisja Europejska stwierdziła, iż to państwo zapewnia odpowiedni stopień ochrony w rozumieniu art. 45 ust. 2 RODO.

VIII. Okres przechowywania danych osobowych i kryteria ustalania tego okresu:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez nas w okresie obowiązywania łączących nas umów. Następnie po ich zakończeniu i ograniczeniu ich zakresu do danych niezbędnych do wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, przetwarzane będą w okresie wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi. W tym samym okresie Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów naszych i naszych partnerów, jeżeli nie sprzeciwią się Państwo temu. Ponadto, gdy istniały będą ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, będziemy robili to nie dłużej, niż do chwili, w której taką zgodę Państwo wycofają.

Przykładowo, Państwa dane o wykonanych usługach telekomunikacyjnych w zakresie umożliwiającym rozpatrzenie reklamacji mamy prawny obowiązek przechowywać co najmniej przez 12 miesięcy, a w przypadku wniesienia przez Państwa reklamacji, przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia sporu. Podstawa prawna: art. 168 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Państwa dane osobowe pozyskane w celu zawarcia i wykonania łączącej nas umowy w zakresie umożliwiającym dokonanie rozliczeń z tytułu świadczonych odpłatnie usług zobowiązani jesteśmy przechowywać przez okres 5 lat, liczony od początku roku następującego po roku, którego rozliczenia dotyczą. Podstawa prawna: art. 74 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

IX. Uprawnienia:

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, przysługują Państwu uprawnienia, które przedstawiamy poniżej. Jeżeli zechcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z nich prosimy o kontakt z nami lub naszym Inspektorem Ochrony Danych, w wygodnej dla Państwa formie. Wówczas, w zależności od treści Państwa wniosku:

 1. Udzielimy Państwu potwierdzenia czy przetwarzamy Państwa dane osobowe lub dostępu do nich, jak również możemy dostarczyć Państwu kopię danych podlegających przetwarzaniu;
 2. Dokonamy sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych;
 3. W sytuacjach określonych w prawie ochrony danych osobowych oraz w zakresie tam wskazanym, zrealizujemy ponadto Państwa uprawnienia do:
  1. usunięcia danych osobowych;
  2. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  3. przenoszenia danych osobowych;
  4. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 4. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mogą Państwo tę zgodę w każdej chwili wycofać.

Odpowiedzi udzielamy zazwyczaj w terminie do miesiąca od dnia wystąpienia przez Państwa z wnioskiem. W tym samym czasie poinformujemy Państwa, jeżeli jednak z uwagi na skomplikowany charakter wniosku lub liczbę zgłoszeń zmuszenia będziemy przedłużyć ten termin o okres do maksymalnie dwóch kolejnych miesięcy.

Każdorazowo prosimy Państwa o podanie danych pozwalających Państwa zidentyfikować, aby nie udostępniać informacji Państwa dotyczących osobom nieuprawnionym.

X. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XI. Podstawowe informacje na temat zabezpieczania danych

 1. Wprowadziliśmy w INEA szereg środków technicznych i organizacyjnych, w tym stosownych procedur, mających zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych;
 2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, który stale nadzoruje przetwarzanie Państwa danych oraz kontroluje zgodność podejmowanych działań z przepisami prawa;
 3. Nasi pracownicy i współpracownicy zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych, a ich kwalifikacje są na bieżąco sprawdzane i podnoszone w związku z nowo powstającymi zagrożeniami;
 4. Dostęp do Państwa danych osobowych mają wyłącznie pracownicy i współpracownicy działający z upoważnienia administratora.

XII. Zmiany w Polityce prywatności

Niniejsza Polityki prywatności ma zastosowanie od dnia 1 grudnia 2018 r.

Polityka prywatności może być okresowo aktualizowana. Aktualna wersja dostępna jest zawsze w naszym serwisie internetowym, pod adresem www.inea.pl.

Informacja o cookies

UWAGA:
Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze stron internetowych inea.pl wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celach statystycznych.

Czym są pliki „cookies”?
Cookies to niewielka informacja tekstowa, wysyłana przez serwer i zapisywana w urządzeniu końcowym (np. komputerze), która może być odczytana jedynie przez ten serwer. Cookies nie zawierają danych personalnych, ani nie powodują zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i jego oprogramowaniu. Ponadto masz możliwość określenia warunków przechowywania i uzyskania dostępu do Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego na Twoim urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi (np. poprzez zmianę ustawień Twojej przeglądarki internetowej).

Zarządzanie plikami „cookies”
Standardowo przeglądarki internetowe pozwalają na zapisywanie plików „cookies”.
Każdy użytkownik internetu może zrezygnować z zapisywania plików „cookies” na swoim urządzeniu oraz usunąć wszystkie zebrane wcześniej informacje.
Szczegółowe informacje o sposobie obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach używanej przeglądarki internetowej.
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Chat