Search
Obsługa Pomoc

Klauzula Informacyjna

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO” informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest INEA sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie przy ul. Wierzbowej 84, 62-081 Przeźmierowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000861001, NIP 7812013054, REGON 387080789, o kapitale zakładowym w wysokości 11.782.050,00 zł
 2. Mogą Państwo skontaktować się z nami korespondencyjnie pod adresem INEA sp. z o.o. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem poczty elektronicznej [email protected].
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celach:
  1. Kontaktu ze strony INEA i przedstawienia oferty marketingowej z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w postaci m.in. Państwa telefonów lub komputerów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w zw. z art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne);
  2. Podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, a po jej zawarciu w celu realizacji jej postanowień (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  3. Wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności w postaci konieczności realizacji wobec Państwa przedmiotowego obowiązku informacyjnego oraz wykazania, iż weszliśmy w posiadanie Państwa danych osobowych zgodnie z prawem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  4. Realizacji naszych prawnie usprawiedliwionych interesów, w szczególności w postaci analizowania informacji, w tym danych osobowych oraz w celach statystycznych (na podstawie art.  6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Państwa dane osobowe możemy udostępniać:
  1. Podwykonawcom, pośredniczącym w oferowaniu oraz instalacji naszych usług;
  2. Podmiotom zapewniającym obsługę lub udostępniającym nam systemy teleinformatyczne;
  3. Podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, w tym prawne;
 5. Nie podejmujemy wobec Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany i nie dokonujemy profilowania.
 6. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali przez okres 6 miesięcy od dnia, wybudowania sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej świadczenie usług i zawarcie umowy na świadczenie lub do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zależności od tego, która z tych sytuacji wystąpi jako pierwsza.
 7. Przysługują Państwu prawa do:
  1. Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  2. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naszych prawnie usprawiedliwionych interesów;
  3. Dostępu do danych osobowych;
  4. Sprostowania danych osobowych;
  5. Usunięcia danych osobowych;
  6. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  7. Prawo do przeniesienia danych osobowych - jeżeli będą Państwo zainteresowani realizacją któregokolwiek z powyższych uprawnień prosimy o kontakt z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych, pod jednym z adresów podanych w punkcie 2.
 8. Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Chat